...

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami

 • Home
 • Blog
 • Porady
 • Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami
Sprawozdanie o produktach, opakowaniach

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami

Będąc przedsiębiorcą, zapewne wiesz, że pierwszy kwartał każdego roku to zawsze wzmożony czas, w którym musisz rozliczyć się z tego, jaki wpływ na środowisko miała Twoja firma.

Jeśli jesteś wytwórcą odpadów i wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach oraz oleje, opony, baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny bądź elektroniczny lub samochody to jesteś zobowiązany do złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi. Dowiedz się, kogo dokładnie dotyczy ten obowiązek i co jeszcze powinieneś wiedzieć w związku z koniecznością złożenia sprawozdania do BDO.

Kto składa sprawozdanie o produktach, opakowaniach gospodarowaniu odpadami

Zbliża się termin złożenia w systemie BDO rocznego sprawozdania a Ty nie wiesz, czy jesteś do tego zobowiązany? Według zapisów w ustawie TAK, jeśli wykonujesz choćby jedną poniższą czynność:

 • – Wprowadzasz na rynek produkty w opakowaniach.
 • – Wprowadzasz opakowania oraz je eksportujesz.
 • – Eksportujesz i dokonujesz wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach w takich miejscach jak: piekarnie, cukiernie, mleczarnie, wytwórnie napojów i wody mineralnej lub jesteś producentem bądź dystrybutorem kosmetyków, prowadzisz hutę szkła albo zakłady meblowe.
 • – Jesteś przedsiębiorcą, którego obejmuje opłata recyklingowa za reklamówki.
 • – Wprowadzasz na terytorium kraju pojazdy i takie produkty jak np. oleje, opony, preparaty smarowe.
 • – Wprowadzasz na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 • – Wprowadzasz na rynek baterie, akumulatory lub je zbierasz bądź prowadzisz zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów.

Sprawdź, kto jeszcze musi składać roczne sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu nimi. Wszystkie wyszczególnione podmioty znajdziesz w art. 73 oraz art. 74a ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.

Jeśli nadal masz wątpliwości, najlepiej zapytaj o to specjalistów od BDO, z którymi łatwo i szybko dokonasz rejestracji w BDO swojej firmy i złożysz wymagane wnioski.

Kiedy mija termin złożenia rocznego sprawozdania do BDO?

Sprawozdanie złóż elektronicznie, za pomocą swojego indywidualnego konta w systemie BDO. Masz na to czas do 15 marca. Tego dnia najpóźniej powinieneś także złożyć sprawozdanie o wytworzonych odpadach. Oba sprawozdania dotyczą Twojej działalności za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli zakończysz prowadzenie swojej firmy, musisz złożyć sprawozdanie w ciągu 7 dni od dnia jej zakończenia.

Złożenie sprawozdania w BDO warunkiem ubiegania się o pomoc de minimis

Jeśli chciałbyś ubiegać się o pomoc de minimis, czyli zostać zwolnionym z opłaty produktowej, którą musisz uiścić w przypadku nieosiągnięcia ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań, jakie wprowadzasz do obrotu w Polsce, musisz uprzednio złożyć za pomocą systemu BDO sprawozdanie o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami.

Następnie powinieneś dołączyć do niego:

 • – formularz informacji niezbędnych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
 • – zaświadczenia o udzielonej pomocy lub jej braku w przeciągu 2 poprzednich lat.

Pamiętaj, aby komplet dokumentów opatrzonych podpisem elektronicznym, złożyć do 15 marca, a następnie dołączyć je w formie załącznika do sprawozdania złożonego poprzez BDO.

O czym jeszcze musisz pamiętać składając sprawozdanie w systemie BDO?

Sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami nie jest związane z ewidencją odpadów. Dotyczy ono tylko produktów i opakowań.

Jeśli otrzymasz z urzędu wezwanie do korekty swojego sprawozdania, złóż ją w wyznaczonym przez urząd terminie. W przeciwnym razie może Ci grozić grzywna za niezłożenie poprawnego sprawozdania.

W zależności od tego, jakie produkty wprowadzasz na rynek, Twoje sprawozdanie będzie zawierało inny zestaw informacji szczegółowych, które należy wypełnić. Nie ma też szczegółowych informacji dotyczących konieczności wypełnienia sprawozdania zerowego w systemie BDO. Tego typu wątpliwości najlepiej rozwiać wraz z firmą, która kompleksowo zajmuje się obsługą BDO i udziela przedsiębiorcom wsparcia w sprawach, które powiązane są z Bazą Danych Odpadowych.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.