Opłata recyklingowa za reklamówki – kto i gdzie musi ją wnosić?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Opłata recyklingowa za reklamówki – kto i gdzie musi ją wnosić?
opłata recyclingowa za reklamówki

Opłata recyklingowa za reklamówki – kto i gdzie musi ją wnosić?

Nie tak dawno temu w sklepach lekkie torby, w które można było zapakować produkty były za darmo i każdy klient brał ich, ile miał akurat potrzebę. Sytuacja uległa zmianie, kiedy to od 2018 roku na właścicielach punktów handlowych zaczął spoczywać obowiązek pobierania opłaty recyklingowej za reklamówki od kupujących, która naliczana jest od każdej torby z tworzywa sztucznego, jaka została udostępniona klientowi podczas zakupów. Dowiedz się kto i za jakie reklamówki powinien uiścić opłatę recyklingową oraz gdzie należy ją wpłacać.

Reklamówki a obowiązki sprzedawcy i obchodzenie przepisów

Wydawać by się mogło, że obowiązek nałożony na sprzedawców w 2018 roku rozwiąże problem wydawania zbyt dużej ilości reklamówek dla klientów robiących zakupy i wpłynie na ograniczenie zaśmiecania środowiska jednorazowymi foliówkami. Jednak po wprowadzeniu nowych przepisów coraz większa część sklepów po prostu zaczęła wycofywać reklamówki, które były objęte opłatą recyklingową i zastąpiła je grubszymi foliówkami, których to zapisy w ustawie nie obejmowały. Niestety nie miało to odniesienia ani do ekologii, ani do budżetu Państwa, ponieważ opłaty za grubsze foliówki trafiały prosto do kieszeni sprzedawców.

Dlatego już od września 2019 zapisy w ustawie mówią o konieczności uiszczenia opłaty recyklingowej za:

  • – lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, których grubość materiału nie przekracza 50 mikrometrów,
  • – pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równej 50 mikrometrów i większej.

Sprzedawcy nie chcąc odstraszyć klientów, często mieli pomysł, że sami pokryją opłatę za reklamówki, co zachęciłoby konsumenta do robienia u nich zakupów. Jednak przepisy mówią wyraźnie, że sprzedawca ma obowiązek pobrać opłatę za reklamówkę od klienta. Dlatego to konsument ma pokryć opłatę z własnej kieszeni, aby czuć się bardziej zmotywowanym do zabierania ze sobą na zakupy własnej torby wielokrotnego użytku.

Przedsiębiorca musi zapłacić do urzędu 20 groszy za każdą wydaną reklamówkę, natomiast maksymalna cena, jaką może obciążyć on klienta za reklamówkę to 1 zł.

Dodatkowo za niepobieranie opłaty recyklingowej sprzedawcom grozi kara pieniężna w wysokości od 500 złotych do nawet 30 tysięcy złotych.

Za jakie reklamówki nie pobiera się opłaty recyklingowej?

Z opłaty recyklingowej wyłączone są bardzo lekkie torby zwane potocznie zrywkami. Tego typu foliówki są wymagane w sklepie ze względów higienicznych lub pomagają w zapobieganiu marnowaniu się żywności, czy są oferowane jako podstawowe opakowanie żywności i nie są poddawane opłacie recyklingowej. Ważne, aby ich grubość miała mniej niż 15 mikrometrów.

Należy jednak pamiętać, że zapis ten tyczy się jedynie toreb, które są wykorzystywane wyłącznie do pakowania żywności. Jeśli pakuje się w nie cokolwiek innego – należy uiścić za nie także opłatę recyklingową. Pamiętaj więc, że w przypadku bardzo lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego kluczowa jest nie tylko ich grubość, ale także ich przeznaczenie.

Gdzie przekazać opłatę recyklingową?

Pobieranie opłaty to jedno, a przekazanie jej na konto właściwego urzędu to kolejna ważna kwestia. Część przedsiębiorców pobiera opłatę recyklingową za reklamówki i nie odprowadza jej do urzędu marszałkowskiego. Pomimo że wpływy z opłaty recyklingowej stanowią przychód przedsiębiorcy, muszą zostać odprowadzone i przekazane na konto urzędu.

Opłata recyklingowa powinna zostać uiszczona do 15 dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym została pobrana i wpłacona na rachunek bankowy prowadzony przez marszałka województwa. Nieprzekazanie jej w terminie skutkuje naliczaniem odsetek za zwłokę, warto więc pilnować tego terminu.

Opłata recyklingowa nie należy do ulubionych kwestii, o których muszą pamiętać przedsiębiorcy. Dodatkowo wiąże się ona z rozliczaniem przez system BDO, do którego nadal wiele firm podchodzi z dużą rezerwą, nie do końca rozumiejąc, jak należy się w nim poruszać.

Jeśli chcesz mieć pewność, że prowadzisz swoją firmę zgodnie z przepisami, warto skorzystać z pomocy specjalistów, którzy zajmują się wsparciem firm w obsłudze BDO a gospodarka odpadami to ich chleb powszedni.

BDO reklamówki sprawozdanie – o czym jeszcze musisz pamiętać?

Kiedy prowadzisz usługi, w których oferujesz klientom torby na zakupy, które są objęte opłatą recyklingową, musisz posiadać wpis do rejestru BDO.

Dodatkowo powinieneś prowadzić ewidencję nabytych oraz wydanych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Możesz prowadzić ją w formie papierowej lub elektronicznej – przepisy nie mają co do tego jednoznacznych wymagań. Musisz jednak przechowywać te dane przez 5 lat.

Warto wspomnieć, że jeśli prowadzisz więcej niż jedną jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w którym oferujesz torby na zakupy z tworzywa sztucznego, powinieneś prowadzić ewidencję oddzielną dla każdego punktu. Kolejnym ważnym krokiem jest składanie w terminie do 15 marca każdego roku sprawozdania BDO za rok poprzedni poprzez system BDO, w którym wykażesz liczbę nabytych oraz wydanych klientom reklamówek, które podlegają opłacie recyklingowej.

Podsumowując, warto dbać wspólnie o środowisko nie tylko dlatego, że wynika to z przepisów BDO. Dobrym pomysłem jest także docenianie klientów, którzy przychodzą ze swoimi torbami wielokrotnego użytku na zakupy i nie mają już w nawyku wkładania żywności do wielu jednorazowych torebek zrywek, ponieważ te nadal są bezpłatne. Warto zachęcać konsumentów do pielęgnowania takich przyzwyczajeń.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz