...

Uproszczona ewidencja odpadów

Uproszczona ewidencja odpadów

Prowadzenie ewidencji odpadów jest obowiązkiem wszystkich osób zarejestrowanych w bazie danych odpadowych (BDO). Ma ono na celu zbieranie niezbędnych informacji na temat odpadów w firmie. Istnieją jednak przypadki, w których możliwe jest zastosowanie uproszczonej ewidencji odpadów – mniej skomplikowanej, niż jej pełna wersja. Dowiedz się, kto ma prawo do korzystania z tego rozwiązania i z czym się ono wiąże.

Do czego uprawnia uproszczona ewidencja odpadów?

Uproszczona ewidencja odpadów to forma ewidencji, która opiera się jedynie na KPO, czyli Kartach Przekazania Odpadów. Jej prowadzenie jest niezbędne, aby przekazywać wytworzone przez firmę odpady zgodnie z przepisami.

Od 2020 roku przedsiębiorcy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów wyłącznie w formie elektronicznej za pomocą systemu BDO.

Uproszczona ewidencja odpadów – kto może ją prowadzić?

Wszyscy posiadacze odpadów, w tym firmy zajmujące się zbieraniem lub przetwarzaniem odpadów są zobowiązani do prowadzenia ich ewidencji. Jest ona kluczem do późniejszego poprawnego przygotowania sprawozdań odpadowych.

Część z podmiotów jest zobowiązana do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów opartej na prowadzeniu KEO (Kart Ewidencji Odpadów) oraz KPO.

Zaś niektóre przedsiębiorstwa mogą prowadzić uproszczoną ewidencję odpadów, która opiera się jedynie na sporządzeniu Karty Przekazania Odpadów.

Kto się do nich zalicza?

Zgodnie z art. 71 ustawy o odpadach uproszczona ewidencja dotyczy podmiotów,  które:

– wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,

– wytwarzają inne niż niebezpieczne odpady, które nie są odpadami komunalnymi w ilości do 5 ton rocznie,

– transportują odpady lub wykonują wyłącznie usługę transportu odpadów,

– posiadają obszar, na którym są stosowane komunalne osady ściekowe w rolnictwie.

Klasyfikację odpadów znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie odpadów.

Pamiętaj, że podane limity odpadów dotyczą całego podmiotu, a nie danej lokalizacji czy miejsca prowadzenia działalności!

Uproszczona ewidencja odpadów a sprawozdanie BDO


Możliwość prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów nie zwalnia Cię z obowiązku składania rocznego sprawozdania BDO o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu nimi.

Konieczność składania sprawozdań nie jest w żaden sposób uzależniona od rodzaju ewidencji odpadów, jaką prowadzi Twoja firma. Dlatego roczne sprawozdanie o wytworzonych odpadach muszą złożyć tak samo firmy, które prowadzą pełną, jak i uproszczoną ewidencję odpadów.

Zbiorcze zestawienie danych należy złożyć do właściwego urzędu marszałkowskiego, ze względu na miejsce prowadzenia działalności.

Jednak w rzeczywistości często zdarza się, że przedsiębiorstwa, które podlegają uproszczonej ewidencji odpadów, w praktyce decydują się na prowadzenie pełnej wersji tego rejestru. Dzieje się tak często dlatego, że na koniec roku łatwiej jest przygotować sprawozdanie do urzędu, ponieważ wszystkie dane były systematycznie i na bieżąco rejestrowane.

Jakie ilości odpadów nie podlegają ewidencji?

Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2010 roku wyszczególnia 46 rodzajów odpadów, które zwalniają z obowiązku prowadzenia ewidencji uproszczonej. Warunkiem jest nieprzekroczenie przez firmę limitów wskazanych w rozporządzeniu.

Odpady, których nie znajdziesz w rozporządzeniu, bezwzględnie podlegają ewidencji.

Uproszczona ewidencja odpadów – skorzystaj z pomocy firmy doradczej

Jeśli zastanawiasz się, czy Twoja firma może skorzystać z uproszczonej ewidencji odpadów lub masz jakiekolwiek inne wątpliwości dotyczące obsługi systemu BDO, nie wahaj się sięgnąć po pomoc.

Nasza firma z przyjemnością służy wsparciem w rozwiązywaniu wszelkich pytań i problemów związanych Bazą Danych Odpadowych. Twój spokój i zrozumienie przepisów dotyczących odpadów są dla nas priorytetem.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

1 komentarz

 • Wioleta Musiał

  11 marca 2024 - 19:25

  Witam prowadzę jednoosobową dzialalność z wymianą szyb samochodowych z dojazdem do kliena.
  właśnie dostałam info od księgowej, że nie wie czy powinnam zlozyć sprawodanie z bdo ponieważ szyby zostawimy u kliena i to on w jakiś sposób utylizuje szybę.
  My wkonujem usługę wmiany a odpad zostaje u kliena.
  cz podlegam bdo? czy uproszczonej ewidencji? czy musze złożyć sprawozdanie?
  661-798-520

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.