Odpady medyczne – kogo dotyczą i jak z nimi postępować?

 • Home
 • Blog
 • Porady
 • Odpady medyczne – kogo dotyczą i jak z nimi postępować?
odpady ze szpitala

Odpady medyczne – kogo dotyczą i jak z nimi postępować?

Odpady medyczne to szczególny rodzaj odpadów, z którymi należy obchodzić się w określony sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla ludzi i środowiska. Zdecydowanie nie możesz ich utylizować, czy wyrzucać na własną rękę. Dowiedz się, jakich branż dotyczy zagadnienie związane z opadami medycznymi, a jeśli Twoja firma należy do jednej z nich, koniecznie zapoznaj się z informacjami w tym temacie.

Czym są BDO odpady medyczne?

Odpady, które powstają głównie w wyniku udzielania świadczeń zdrowotnych oraz podczas prowadzenia badań i doświadczeń naukowych to właśnie odpady medyczne. Lista podmiotów gospodarczych, które podlegają obowiązkowi segregacji odpadów medycznych, jest długa. Wśród nich znajdziesz m.in. szpitale, przychodnie, gabinety stomatologiczne, laboratoria, jak również studia tatuażu, salony fryzjerskie, czy kosmetyczne. 

Odpady medyczne potrafią być dla firm, które je wytwarzają dość problematyczne. Mogą stanowić duże zagrożenie infekcyjne, a także zawierać niebezpieczne substancje chemiczne pochodzące z lekarstw i odczynników chemicznych. Dlatego najlepiej szybko się ich pozbyć, ale trzeba to zrobić z głową.

Jakie firmy w szczególności generują odpady medyczne?

Najbardziej popularne branże, w których wytwarzane są odpady medyczne to:

 • gabinety lekarskie,
 • apteki,
 • gabinety stomatologiczne,
 • studia tatuażu,
 • gabinety weterynaryjne,
 • gabinety urody estetycznej.

To jednak tylko przykłady branż, które wytwarzają odpady medyczne. W rzeczywistości podmiotów jest więcej, dlatego warto zapoznać się ze spisem kodów odpadów medycznych BDO, aby upewnić się, czy Twoja firma musi wywiązać się z obowiązków, które ustawodawca nakłada na przedsiębiorców w kontekście odpadów medycznych i BDO.

Ustawa o odpadach medycznych – kody odpadów medycznych 

Odpady medyczne klasyfikuje się ze względu na ich rodzaj oraz kod, który określa:

 • – częstotliwość, z jaką należy utylizować odpad medyczny,
 • – sposób segregacji odpadów medycznych,
 • – warunki wstępnego gromadzenia odpadów medycznych.

Odpady medyczne, które zostały oznaczone gwiazdką, są zakwalifikowane jako niebezpieczne i wymagają specjalnego traktowania.

Kody odpadów Rodzaje odpadów medycznych
18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)
18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82
18 01 04 Inne odpady niż wymienione w 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy)
18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne
18 01 07 Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, inne niż wymienione w 18 01 06
18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08
18 01 10* Odpady amalgamatu dentystycznego
18 01 80* Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej o właściwościach zakaźnych
18 01 81 Zużyte peloidy po zabiegach wykonywanych w ramach działalności leczniczej, inne niż wymienione w 18 01 80
18 01 82* Pozostałości z żywienia pacjentów oddziałów zakaźnych

odpady medyczne

Gdzie wyrzucać odpady medyczne?

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi w sposób przejrzysty i czytelny określa, iż odpady medyczne muszą być zbierane do pojemników lub worków o konkretnym kolorze. Do ich segregacji wykorzystuje się 3 rodzaje worków. 

Postępowanie z odpadami medycznymi – co z nimi robić?

Wszystkie odpady medyczne trzeba gromadzić tam, gdzie powstają. Do tego celu używa się solidnych pojemników lub worków, odpornych na wilgoć i działanie substancji chemicznych. Jeśli chodzi o przedmioty z ostrych zakończeniami, zawsze wrzucamy je do specjalnych, jednorazowych pojemników, których kolor zależy od poniższego podziału.

Segregacja odpadów medycznych – co musisz wiedzieć

Podział kolorystyczny ma na celu ułatwienie segregacji i prawidłową utylizację odpadów medycznych.

1) Pojemniki/worki koloru czerwonego: do nich powinny trafić najbardziej niebezpieczne i zakaźne odpady medyczne, które mogą wywoływać choroby u ludzi i zwierząt. Zalicza się do nich m.in. organy i części ciała, czy pojemniki na krew i służące do jej przechowywania

2) Pojemniki/worki koloru żółtego: do tego rodzaju pojemników lub worków zbiera się niebezpieczne, ale niezakaźne odpady medyczne, czyli  wszelkiego rodzaju chemikalia i odczynniki chemiczne, które zawierają substancje niebezpieczne, leki cytotoksyczne i cytostatyczne, odpady amalgamatu dentystycznego.

3) Pojemniki/worki w kolorze innym niż czerwony i żółty (np. niebieskie, czarne lub zielone): Do tego rodzaju pojemników powinny trafić pozostałe odpady medyczne, do których zalicza się narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, materiałowe lub gipsowe opatrunki, pościel, jednorazowe ubrania i pieluchy.

Wszystkie placówki medyczne i badawcze muszą właściwie segregować odpady medyczne, a następnie przechowywać je w odpowiednich warunkach. Nieprawidłowości na tych etapach mogą stwarzać ryzyko dla zdrowia i życia ludzi i wpływać negatywnie na środowisko naturalne. Ważnym krokiem jest odbiór odpadów medycznych przez wyspecjalizowaną firmę.

Gospodarka odpadami medycznymi w Twojej firmie – co musisz wiedzieć?

Aby świadomie i zgodnie z przepisami zarządzać m.in. odpadami medycznymi w swojej firmie, konieczne jest dokonanie rejestracji BDO.  Następnie należy prowadzić regularną ewidencję rodzaju i ilości odpadów, jakie generuje przedsiębiorstwo.

Na podstawie tych danych, corocznie do 15 marca, należy złożyć sprawozdanie BDO dotyczące odpadów za ubiegły rok. Termin ten jest nieprzekraczalny.

Utylizacja odpadów medycznych – jak wygląda ten proces?

Nie tylko prawidłowe postępowanie z odpadami medycznymi, czyli ich gromadzenie i przewóz, ale także utylizacja odpadów medycznych jest istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa ludzi i środowiska.

Jak wygląda utylizacja odpadów medycznych?

Zgodnie z prawem jedyną dopuszczalną metodą unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych jest przekształcanie termiczne w spalarniach odpadów niebezpiecznych. Umożliwia to znaczną redukcję ilości odpadów oraz ich unieszkodliwienie, dzięki czemu nie stanowią już zagrożenia dla zdrowia i życia.

Czego nie wolno robić w kontekście odpadów medycznych?

Właściwe postępowanie z odpadami medycznymi jest kluczowe dla ochrony zdrowia publicznego oraz środowiska. Dlatego:

 • Nie wolno unieszkodliwiać odpadów medycznych poprzez współspalarnie odpadów.
 • Nie wolno składować odpadów medycznych na zwykłych składowiskach.
 • Nie wolno zbierać odpadów medycznych poza miejscem ich powstawania, z wyjątkiem sytuacji, gdy są one rezultatem świadczenia usług na wezwanie. W takich przypadkach producent odpadów medycznych zobowiązany jest dostarczyć je bezzwłocznie do specjalnych pomieszczeń spełniających wymagania dotyczące przechowywania takich odpadów.

Pamiętaj!

Przetwarzanie zakaźnych odpadów medycznych polegające na unieszkodliwianiu tych odpadów wymaga uzyskania zezwolenia marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce przetwarzania odpadów.

BDO odpady medyczne – jakie kary za nieprzestrzeganie przepisów?

Kary za nieprzestrzeganie zasad związanych z gospodarką odpadami potrafią być dotkliwe. Za naruszenie przepisów o odpadach medycznych grozi kara od 5 tys. do nawet 1 mln złotych.

Dlatego jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości związane z gospodarką odpadami medycznymi w swojej firmie lub nie wiesz, jak złożyć coroczne sprawozdanie BDO, zapytaj nas o kompleksowe wsparcie w zakresie BDO dla Twojej firmy. Przekaż swoje obowiązki związane z BDO specjalistom.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz