...

Import samochodów a BDO. Podstawowe obowiązki dla importerów

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Import samochodów a BDO. Podstawowe obowiązki dla importerów

Import samochodów a BDO. Podstawowe obowiązki dla importerów

Dla każdego, kto decyduje się na import samochodów, BDO jest kwestią obowiązkową. Sprowadzając pojazdy do Polski, musisz zadbać o wszystkie niezbędne formalności, aby uniknąć wysokich kar finansowych. BDO stwarza obowiązki nie tylko dla importerów, ale również dla osób, które prowadzą sprzedaż samochodów. Jakie konkretnie kroki musisz podjąć w związku z importowaniem pojazdów? Przedstawiamy poradnik dla importerów.

Import aut BDO – co musisz wiedzieć?

Każdy, kto sprowadza samochody z zagranicy, musi zarejestrować się w Bazie Danych Odpadowych. Importerzy, którzy lekceważą ten obowiązek, mogą zapłacić karę grzywny w wysokości od 5000 do 1000 000 zł. Podlegają również karze aresztu.

Importerzy samochodów muszą zdawać sprawę nie tylko z liczby sprowadzanych pojazdów, ale również z ilości poszczególnych części samochodowych, takich jak na przykład akumulatory czy opony. Ponadto każdy importer, który sprowadza samochody wycofane z eksploatacji w celu uzyskania z nich części, powinien dysponować odpowiednio przystosowaną stacją demontażu. Zobowiązany jest także do pozbycia się niebezpiecznych substancji. Reguluje to Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji z dnia 20 stycznia 2005 r.

Obowiązek ewidencji dla importerów

Jeśli trzon Twojej działalności to sprowadzanie samochodów, BDO nie wiąże się tylko i wyłącznie z obowiązkowym wpisem. Jak wspomniano wyżej, konieczne jest również składanie szczegółowych raportów. Wszystkie kluczowe dane muszą znaleźć się we właściwie przygotowanym sprawozdaniu, które należy następnie przedłożyć marszałkowi województwa. Raport trzeba dostarczać co roku, maksymalnie do 15 marca.

Importerzy samochodów muszą prowadzić ewidencję sprowadzanych pojazdów oraz raportować wagę akumulatorów i opon. Konieczne jest również zamieszczenie w sprawozdaniu informacji o tym, jaką ilość oleju znajdującego się samochodach importer przywiózł z zagranicy. Ewidencji podlega także ilość sprowadzanej elektroniki.

Importerzy, którzy złożyli sprawozdanie, muszą jeszcze pamiętać o dopilnowaniu corocznej opłaty. Jej wysokość ustalana jest w oparciu o informacje zamieszczone w raporcie.

Handel samochodami zza granicy BDO

Więcej obowiązków mają Ci importerzy, którzy prowadzą sprzedaż sprowadzanych części samochodowych. Wówczas muszą oni rozliczać się również z opakowań, w których sprzedawane są konkretne produkty.

Wszystkie zakupione opakowania, na przykład kartony i torebki foliowe, które następnie wydano klientom, trzeba zgłosić do BDO. Wiąże się to również z powstaniem obowiązku opłaty produktowej.

Podsumowanie

Prowadząc import samochodów, BDO należy respektować, aby nie narazić się na karę grzywny. Importerzy muszą prowadzić ewidencję pojazdów sprowadzanych z zagranicy, uwzględniając również ilość przywożonego na terytorium Polski oleju i elektroniki. Ponadto każdy, kto sprowadza samochody wycofane z eksploatacji, powinien zaopatrzyć się w odpowiednie stacje demontażu.

Obsługa systemu BDO odbywa się w przestrzeni internetowej. Wprowadzenie danych i przygotowanie sprawozdania wymaga czasu i specjalistycznej wiedzy. Oferujemy kompleksowe usługi w tym zakresie – pomożemy Ci przygotować sprawozdanie i zadbamy o wszystkie formalności. Wypełnij formularz i uzyskaj darmową analizę BDO Twojej firmy!

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.