...

Jak wypełnić wniosek BDO salon kosmetyczny

Jak wypełnić wniosek BDO salon kosmetyczny

Branża beauty rozwija się dynamicznie, oferując coraz bardziej zaawansowane usługi pielęgnacyjne. Niektóre z tych zabiegów wymagają użycia narzędzi chirurgicznych, takich jak skalpele, igły czy strzykawki. Są to odpady medyczne, które m.in.  zobowiązują właścicieli salonów kosmetycznych do złożenia wniosku BDO.

Dowiedz się, jak wypełnić wniosek BDO dla salonu kosmetycznego i świadomie zarządzać odpadami w swojej firmie. Zrozumienie procedur BDO to krok w stronę profesjonalizmu w prowadzeniu działalności w branży kosmetycznej. 

 

Salon kosmetyczny a BDO — czy każdy gabinet kosmetyczny musi zarejestrować się w BDO?

Aby odpowiedzieć na pytanie, czy każdy gabinet kosmetyczny musi zarejestrować się w BDO, trzeba dokładnie przeanalizować specyfikę danego salonu. Kluczowe jest ustalenie, jakie usługi oferuje gabinet i w związku z tym jakie rodzaje odpadów generuje. 

W salonach kosmetycznych w przeważającej części powstają głównie odpady komunalne, które odbierane są w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami. Ustawodawca przewidział limity dla konkretnych odpadów, poniżej których prowadzenie ewidencji nie jest wymagane, co zwalnia z obowiązku rejestracji w BDO (są to m.in. tkaniny do wycierania, ubrania ochronne, opakowania czy zużyte baterie we wskazanych ilościach). 

Pomimo tego, większość właścicieli salonów kosmetycznych i tak musi dokonać rejestracji w BDO, ponieważ wytwarzają także odpady medyczne, które powstają w wyniku usług związanych z przerwaniem ciągłości naskórka, takich jak manualne oczyszczanie twarzy, regulacja brwi, manicure czy pedicure. 

 Przykłady takich odpadów z salonu kosmetycznego to:

– igły użyte podczas manualnego oczyszczania skóry,

– gazy i waciki,

– chusteczki z krwią.

Jak wypełnić wniosek BDO salon kosmetyczny? Poznaj kody odpadów medycznych

Podział odpadów medycznych jest określony prawnie w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Są one sklasyfikowane w trzech grupach:

 1. Zakaźne.
 2. Niebezpieczne, inne niż zakaźne.
 3. Inne niż niebezpieczne.

Każda grupa ma przypisane odpowiednie kody oznaczające daną kategorię odpadów. Dla gabinetów kosmetycznych kluczowe będą kody: 

 • Kod 18 01 01 – Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki (z wyłączeniem kodu 18 01 03).
 • Kod 18 01 03* – Inne odpady zawierające żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny, oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt; np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady (z wyłączeniem kodów 18 01 80 i 18 01 82).
 • Kod 18 01 04 – Inne odpady niż wymienione w kodzie 18 01 03 (np. opatrunki z materiału lub gipsu, pościel, ubrania jednorazowe, pieluchy).

Dbanie o właściwe zarządzanie odpadami nie tylko chroni zdrowie klientów, ale również pomaga w utrzymaniu zgodności z regulacjami prawnymi i buduje pozytywny wizerunek salonu jako odpowiedzialnej placówki.

Odpady w salonie kosmetycznym — pamiętaj!

Jeśli w Twoim salonie kosmetycznym powstają jakiekolwiek  odpady medyczne, wpis do rejestru BDO jest obowiązkowy, niezależnie od ich ilości.

 

Jak postępować z odpadami medycznymi w salonie kosmetycznym?

Jednym z kluczowych aspektów zarządzania odpadami medycznymi w salonie kosmetycznym jest ich właściwe składowanie i przechowywanie zgodnie z określonymi standardami.

Przede wszystkim odpady z salonu kosmetycznego, sklasyfikowane jako medyczne, muszą być umieszczane w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu. Pojemniki te powinny być dokładnie oznakowane, zawierając informacje o rodzaju odpadów oraz dacie rozpoczęcia ich składowania. Ważne jest, aby pojemniki były szczelne, odporne na przebicie i odpowiednio zabezpieczone przed dostępem nieupoważnionych osób.

 

BDO salon kosmetyczny jako wprowadzający produkty w opakowaniach

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z BDO w salonie kosmetycznym, jest kwestia wprowadzania produktów w opakowaniach. 

Salony beauty często poza usługami oferują także sprzedaż produktów do pielęgnacji urody. Jeżeli do tych produktów dołączają własne opakowanie lub wydają torebki jednorazowe to również wymagany jest wpis do rejestru BDO

Gabinet kosmetyczny w takim przypadku musi uzyskać wpis do BDO jako wprowadzający produkty w opakowaniach. Ustawodawca nie przewidział żadnych zwolnień, a rejestracji BDO dla salonu kosmetycznego należy dokonać jeszcze przed wprowadzeniem na rynek pierwszego opakowania lub wydania pierwszej reklamówki z tworzywa sztucznego.

 

Salon kosmetyczny a BDO — jakie masz obowiązki?

Jeżeli wiesz już, że Twój salon kosmetyczny musi uzyskać wpis do rejestru BDO, zapoznaj z innymi obowiązkami, które z tego wynikają. 

Jak to wygląda krok po kroku i jak wypełnić wniosek BDO salon kosmetyczny?

BDO kosmetyczka – jak wypełnić wniosek?

W pierwszej kolejności, aby uzyskać wpis i numer rejestrowy BDO, musisz wypełnić odpowiedni wniosek w formie elektronicznej na stronie https://bdo.mos.gov.pl/. Jeżeli wniosek nie zawiera żadnych błędów formalnych czy braków, urząd w ciągu 30 dni nada Ci indywidualny numer BDO. Jeżeli nie wiesz, jak wypełnić wniosek BDO, zawsze możesz zwrócić się o pomoc do specjalistów od BDO.

 

Ewidencja BDO salon kosmetyczny

Po dokonaniu rejestracji BDO, jako przedsiębiorca będziesz zobligowany do prowadzenia ewidencji odpadów, opartej na wystawianiu karty ewidencji odpadów. W przypadku odpadów ewidencja taka powinna być prowadzona w systemie BDO i zawierać między innymi rodzaj wytworzonego odpadu oraz jego masę. Pamiętaj, że ewidencja powinna być prowadzona na bieżąco i być zgodna ze stanem faktycznym, ponieważ to na jej podstawie będziesz sporządzać później coroczne sprawozdanie BDO.

 

BDO salon kosmetyczny – sprawozdanie

Od 2019 roku sprawozdanie BDO o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami przygotowuje się wyłącznie elektronicznie za pośrednictwem systemu BDO. Należy je złożyć do 15 marca, uwzględniając dane za rok poprzedni. 

Jeśli w salonie kosmetycznym wydajesz klientom reklamówki lub pakujesz dodatkowo produkty, które sprzedajesz, będziesz musiał złożyć także sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami.

BDO w salonie kosmetycznym

Kary za nieprzestrzeganie przepisów związanych z BDO salon kosmetyczny

Dla przedsiębiorców, którzy nie przestrzegają przepisów związanych z rejestrem BDO przewidziane zostały surowe kary BDO. Mogą być nałożone za:

 • Brak wpisu do rejestru BDO: jeśli salon kosmetyczny nie dokonał obowiązkowej rejestracji BDO, naraża się na poważne sankcje finansowe.
 • Nieaktualne dane w rejestrze: Upewnienie się, że wszystkie dane są aktualne, jest kluczowe. 
 • Brak wniosku o wykreślenie: Jeżeli salon kosmetyczny zakończył działalność lub przestał wytwarzać odpady medyczne, musi złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru. Brak takiego wniosku jest naruszeniem przepisów.
 • Nieumieszczenie numeru BDO na dokumentach: Numer rejestrowy BDO musi być widoczny na fakturach, paragonach fiskalnych oraz innych dokumentach związanych z działalnością salonu.
 • Transport odpadów bez wymaganego wpisu: Przewożenie odpadów bez odpowiedniego wpisu w rejestrze jest poważnym naruszeniem przepisów.

Kary za naruszenia przepisów BDO mogą sięgać od kilku tysięcy do nawet miliona złotych, w zależności od wagi i częstotliwości wykroczeń. Przestrzeganie przepisów BDO jest więc kluczowe. Chroni to nie tylko przed surowymi sankcjami, ale także buduje zaufanie klientów i wzmacnia reputację odpowiedzialnego przedsiębiorstwa.

 

BDO salon kosmetyczny – profesjonalna pomoc

Jeśli prowadzisz salon kosmetyczny i masz wątpliwości, czy musisz dokonać rejestracji BDO lub przeraża Cię wizja wypełniania kilkunastostronicowego wniosku i nadzorowania procedur, skontaktuj się z nami. 

Oferujemy profesjonalną pomoc w całym procesie rejestracji, od doradztwa po wypełnienie wniosków BDO i monitorowanie zgodności z przepisami. Dzięki naszej pomocy możesz skupić się na prowadzeniu swojego biznesu, a my zajmiemy się odpadami w Twojej firmie od strony formalnej.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.