BDO logowanie – co musisz wiedzieć, logując się w systemie?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • BDO logowanie – co musisz wiedzieć, logując się w systemie?
Logowanie do systemu BDO

BDO logowanie – co musisz wiedzieć, logując się w systemie?

System ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów jest całkowicie zelektronizowany. Co to oznacza dla Ciebie? Firmy gospodarujące odpadami nie odbiorą ich z Twojej firmy, jeśli nie będzie ona posiadała wpisu do rejestru BDO – to pewne.

Jednak BDO rejestracja to dopiero początek Twoich obowiązków, które wiążą się z gospodarką odpadami. Jeśli ten krok masz już za sobą, dowiedz się, jak w dalszej kolejności poprawnie wykonać pierwsze BDO logowanie, aby uzyskać dostęp do kolejnych funkcjonalności w systemie BDO.

BDO logowanie – jak po raz pierwszy zalogować się do systemu?

Jeśli uzyskałeś wpis rejestru BDO, powinieneś także otrzymać od Urzędu Marszałkowskiego numer rejestrowy oraz hasło. Dopiero wtedy możesz zalogować się do systemu BDO.

Jak to zrobić?

Pierwszą czynnością, jaką musisz wykonać, będzie potwierdzenie Twojej  tożsamości za pośrednictwem Krajowego Węzła Identyfikacji Elektronicznej (KWIE)

W tym celu musisz skorzystać z funkcji logowania przez Login.gov.pl na stronie głównej systemu BDO. Logowanie z zieloną ramką jest przewidziane dla użytkowników głównych oraz dla osób, które chcą się powiązać ze swoim podmiotem.

 

Natomiast okno logowania z żółtą ramką posłuży użytkownikom podrzędnym, którzy otrzymali zaproszenie poprzez wiadomość email od użytkownika głównego  (loginem jest wówczas adres email)

Dopiero po zalogowaniu w ten sposób, dostępne będą dla Ciebie kolejne funkcjonalności BDO, m.in.:

  • Jeżeli posiadasz nr rejestrowy (Twój podmiot JEST już zarejestrowany w Rejestrze BDO), możesz powiązać swoje konto z tym podmiotem. Wówczas skorzystaj z funkcji PRZYPISZ KONTO PODMIOTU.

Pamiętaj, że podczas przypisywania konta konieczne będzie podanie nr rejestrowego i dotychczasowego hasła do rejestru.

  • Jeżeli nie posiadasz nr rejestrowego (Twój podmiot NIE JEST jeszcze zarejestrowany w Rejestrze BDO), musisz skorzystać z funkcji rejestracji podmiotu. W takim przypadku z menu bocznego wybierz pozycję: WNIOSKI, a następnie na wyświetlonej liście wniosków wybierz funkcję Nowy wniosek rejestracyjny.

 

Pamiętaj!

Aby móc zarządzać wszystkimi funkcjami systemu BDO, pierwsze logowanie oraz logowanie jako użytkownik główny musisz wykonać przez login.gov.pl, a następnie przejść na profil zaufany, bankowość elektroniczną lub e-dowód.

 

BDO login – rodzaje użytkowników konta

W ramach jednego konta możesz utworzyć wielu użytkowników głównych oraz podrzędnych. Każdy rodzaj użytkownika ma inny poziom uprawnień.

Pamiętaj, że użytkownicy główni logują się przez login.gov.pl, a podrzędni przez swój login (którym jest adres e-mail, jakzostał podany podczas nadawania uprawnień) i hasło.

Jakie są zadania użytkownika głównego w systemie BDO?

– posiada on uprawnienia do wszystkich udostępnionych modułów systemu BDO,

– ma możliwość dodawania nowych miejsc prowadzenia działalności i edytowania nazw istniejących miejsc,

– jest uprawniony do tworzenia wpisów w ewidencji odpadów, sporządzania i wysyłania wniosków z modułu elektronicznych wniosków, sporządzania i wysyłania sprawozdań,

– może dodawać użytkowników podrzędnych.

 

Co może użytkownik podrzędny w systemie BDO?

Po potwierdzeniu rejestracji i ustanowieniu hasła użytkownik podrzędny uzyskuje dostęp do modułu ewidencji z możliwością wykonywania operacji tj.:

– wystawiania kart przekazania odpadów,

– wystawiania kart przekazania odpadów komunalnych, prowadzenia ewidencji,

– sporządzania sprawozdań bez możliwości jego złożenia

 

BDO zaloguj – o czym musisz pamiętać?

Jeśli logujesz się w systemie BDO pierwszy raz, to powinieneś wykorzystać dane do powiązania podmiotu z użytkownikiem przez hasło tymczasowe nadane Ci przez odpowiedni Urząd Marszałkowski. Natomiast jeśli dokonałeś już pierwszego logowania w Rejestrze BDO, to zobowiązany jesteś podać aktualne hasło do tego rejestru, które sam ustwiłeś.

Jeśli Twoja firma jest zarejestrowana w BDO, musisz mieć ustanowionego co najmniej jednego użytkownika upoważnionego do dostępu do informacji zawartych w BDO oraz załatwiania spraw w BDO w Twoim imieniu.

Nie jest wymagane, aby profil zaufany należał do osoby wpisanej  w KRS. Użytkownikiem głównym może zostać każda osoba logująca się profilem zaufania i znająca wcześniej uzyskany z Urzędu Marszałkowskiego login i aktualne hasło.

 

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz