...

BDO wniosek aktualizacyjny – kiedy musisz go złożyć?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • BDO wniosek aktualizacyjny – kiedy musisz go złożyć?
wniosek aktualizacyjny BDO

BDO wniosek aktualizacyjny – kiedy musisz go złożyć?

Zmiany są nieodłączną częścią rozwoju Twojej firmy? Jeśli tak, musisz pamiętać o zaktualizowaniu wpisu w rejestrze BDO. Dowiedz się, kiedy musisz złożyć BDO wniosek aktualizacyjny i jak to zrobić, aby zawsze utrzymywać aktualność informacji o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

BDO aktualizacja wpisu – kiedy musisz o niej pamiętać?

Od momentu, kiedy dokonałeś rejestracji w BDO – Twoim obowiązkiem jest regularne uaktualnienie informacji dotyczących Twojej firmy. Które z nich będą wymagały złożenia wniosku aktualizacyjnego do BDO?

– Generowanie nowego rodzaju odpadu. Jeśli podczas prowadzenia działalności gospodarczej zaczniesz wytwarzać nowy rodzaj odpadu (czyli taki, który dotychczas nie był uwzględniony w Twoim rejestrze BDO), jesteś zobowiązany do złożenia wniosku aktualizacyjnego BDO w ciągu 30 dni od jego powstania.

– Zmiana danych kontaktowych. Ważne jest, aby utrzymywać aktualne dane kontaktowe, takie jak adres e-mail, numer telefonu i adres do korespondencji, ponieważ są one kluczowe dla sprawnego funkcjonowania Twojej firmy w systemie BDO.

– Wprowadzanie produktów w opakowaniach. Zmiana zakresu wprowadzanych konkretnych rodzajów opakowań.

– Rozpoczęcie działalności w zakresie importu/WNT. Import i/lub wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach będzie wymagało złożenia BDO wniosku aktualizacyjnego, jeżeli do tej pory Twoja firma nie była wprowadzającym.

– Rozpoczęcie działalności w zakresie eksportu/WDT. Jeżeli Twoja firma dokonuje eksportu i/lub wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów, należy wskazać ten zakres działalności we wpisie aktualizacyjnym BDO.

– Rozszerzanie działalności o nowe punkty sprzedaży detalicznej. Wprowadzanie produktów do nowych punktów sprzedaż detalicznej to również ten moment, w którym należy uaktualnić wpis.

Na czym polega wniosek aktualizacyjny BDO?

Aby odnowić swój wpis do BDO, musisz złożyć odpowiedni wniosek aktualizacyjny. Wypełnia się go on-line za pośrednictwem indywidualnego panelu BDO. Co ważne – wniosek można utworzyć na koncie użytkownika podrzędnego, ale jego wysłanie możliwe jest wyłącznie z konta użytkownika głównego.

Czy wniosek aktualizacyjny BDO podlega opłacie?

Aktualizacja wpisu w rejestrze BDO jest objęta opłatą, jednak dotyczy to konkretnej grupy przedsiębiorców. Koszt opłaty zależy od skali działalności: wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorców i 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców.

Jeśli chodzi o aktualizację wpisu dotyczącą wytwarzania odpadów, świadczenia usług transportu odpadów lub rodzaju wprowadzanych opakowań z produktami, opłata nie jest wymagana.

Natomiast jeśli Twoja firma jest wyłącznie producentem odpadów, ale planujesz rozszerzyć swoją działalność i w systemie BDO dodać informacje o:

– wprowadzaniu baterii lub akumulatorów,

– wprowadzaniu pojazdów,

– byciu producentem, importerem lub wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań,

– wprowadzaniu produktów w opakowaniach na terytorium kraju,

– wprowadzaniu opon na terytorium kraju,

– wprowadzaniu olejów smarowych na terytorium kraju,

wtedy konieczne będzie wniesienie opłaty za złożenie wniosku aktualizacyjnego. Warto w tym zakresie skonsultować się z ekspertem od BDO.

W jakim terminie należy złożyć wniosek aktualizacyjny do BDO?

Zgodnie z wymogami, wniosek aktualizacyjny należy złożyć w ciągu 30 dni od daty, w której nastąpiła zmiana w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa.

Co grozi za brak aktualizacji wpisu w BDO?

Brak aktualizacji wpisu w rejestrze BDO lub opóźnienie w złożeniu wniosku aktualizacyjnego może skutkować nałożeniem na Twoją firmę wysokich kar administracyjnych. Z uwagi na poważne konsekwencje finansowe, ważne jest, aby regularnie aktualizować dane w bazie BDO lub powierzyć to zadanie specjalistom, którzy mogą zająć się tym za Ciebie.

Zarządzaj profesjonalnie odpadami w swojej firmie

Zapewnienie sprawnego zarządzania odpadami w firmie to kluczowy element prowadzenia działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składając wniosek o aktualizację wpisu BDO, dbasz o ciągłą zgodność swojej działalności z przepisami.

Warto pamiętać, że pełnomocnik w roli użytkownika głównego także może złożyć wniosek aktualizacyjny. Jeśli potrzebujesz pomocy w obsłudze systemu BDO oraz efektywnym zarządzaniu odpadami w Twojej firmie, wystarczy, że się z nami skontaktujesz.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.