...

Karta przekazania odpadu – co musisz wiedzieć wystawiając ją w systemie BDO?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Karta przekazania odpadu – co musisz wiedzieć wystawiając ją w systemie BDO?

Karta przekazania odpadu – co musisz wiedzieć wystawiając ją w systemie BDO?

Karta Przekazania Odpadów (KPO) odgrywa kluczową rolę w systemie Bazy Danych Odpadowych. Jej główną zaletą jest podkreślenie odpowiedzialności przedsiębiorców za gospodarkę odpadami oraz wzmocnienie struktury zarządzania odpadami.

Wystawienie KPO staje się obowiązkiem za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba przekazania odpadów do podmiotów odpowiedzialnych za ich składowanie lub przetwarzanie. Zrozumienie zasad tworzenia KPO jest istotne, zwłaszcza gdy zarządzasz firmą zajmującą się odbiorem, transportem, przechowywaniem lub przetwarzaniem odpadów.

Dowiedz się, kto jest zobowiązany do sporządzenia KPO oraz na co zwrócić uwagę podczas wypełniania karty, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z błędami w jej zawartości.

 

Wystawienie karty przekazania odpadów – kiedy jest konieczne?

Karta przekazania odpadu stanowi dowód jego wydania do uprawnionych odbiorców. Jako przedsiębiorca masz obowiązek wypełnić i wystawić KPO za każdym razem, zanim przekażesz odpady ze swojej firmy.

Zatwierdzoną w systemie BDO kartę zobaczy u siebie zarówno Transportujący jak i Przejmujący odpad. Po zatwierdzeniu w systemie KPO Twoja rola, jako przekazującego się kończy. Po wygenerowaniu jej potwierdzenia firma transportująca może już odebrać od Ciebie odpad. .

Kto musi wypełnić kartę przekazania odpadu?

Każdy przedsiębiorca, który jest zobowiązany do prowadzenia rejestru odpadów, musi wypełnić kartę przekazania odpadów, przed przekazaniem odpadów innemu podmiotowi. Poprawnie wypełniona KPO przenosi wówczas odpowiedzialność za odpady z aktualnego posiadacza na osobę, która je przejmuje.

Karta przekazania odpadu – o czym musisz pamiętać podczas jej wypełniania

Kartę przekazania odpadów można wypełnić, otwierając zakładkę „Ewidencja odpadów” po zalogowaniu się do systemu BDO. Pamiętaj, że jedynie podmiot przekazujący odpady będzie miał możliwość jej uzupełnienia. Jednak wgląd do jej treści będzie miał także podmiot, który przejmie odpady oraz podmiot, który zajmuje się ich transportem.

Jaka jest między nimi różnica?

– Przekazujący – to posiadacz odpadów, który przekazuje odpady kolejnemu posiadaczowi, i wystawia kartę przekazania odpadów,

– Transportujący – to podmiot, który odbiera odpady i zawozi je na miejsce ich składowania,

– Przejmujący – to nowy posiadacz odpadów, do którego przewożone są odpady.

Przekazujący odpady może samodzielnie transportować je na teren składowiska, bądź innego miejsca ich zagospodarowania. Wówczas występuje on w roli przekazującego oraz transportującego.

Pamiętaj, że karta przekazania odpadów musi być wystawiona dla każdego odpadu osobno zawsze, gdy przekazujesz odpady.

Kiedy Twoja firma wyprodukuje ilości odpadów, które przekraczają limity wskazane w art. 71 ustawy o odpadach musisz prowadzić pełną ewidencje odpadów. Wiąże się to z wystawianiem kart przekazania odpadów (KPO), które na bieżąco wpisujesz do karty ewidencji odpadów (KEO).

Jednak kiedy nie przekroczyłeś dostępnych limitów i  wygenerowałeś odpady w ilości do 100 kg niebezpiecznych (z*) lub 5000 kg odpadów innych niż niebezpieczne (bez*), wówczas możesz prowadzić tylko ewidencję uproszczoną i wystawiać samą kartę przekazania odpadu (KPO) bez konieczności wystawiania kart ewidencji odpadu.

BDO karta przekazania odpadów – instrukcja wystawienia

By wypełnić kartę przekazania odpadów, należy zalogować się do systemu BDO i wybrać swój podmiot, a następnie w rozwijanym menu OPCJE kliknąć WYBIERZ. Kolejne kroki to

– wybór miejsca, z którego odpady mają zostać odebrane,

– utworzenie karty przekazania odpadów (przycisk NOWA KARTA),

– uzupełnienie formularza danymi posiadacza i odbiorcy odpadów,

– podanie danych odpadów (kod i rodzaj, masa), numeru rejestracyjnego pojazdu oraz daty i godziny rozpoczęcia transportu,

– potwierdzeni utworzenia karty (przycisk ZMIEŃ STATUS > ZATWIERDŹ).

Jeśli na którymś z etapów napotkasz problem, możesz skorzystać z filmików instruktażowych, które zostały przygotowane, aby ułatwić Ci poruszanie się po systemie BDO lub zgłosić się o pomoc do specjalistów w dziedzinie BDO.

Statusy kart przekazania odpadów

Proces przekazywania odpadów na podstawie karty przekazania odpadów w systemie BDO nie zawsze jest bezproblemowy. Karta przekazania odpadów w systemie BDO pełni rolę dokumentu obiegowego, który może przyjmować różne statusy:

– Planowane karty przekazania odpadów, czyli te, które zostają wystawione z wyprzedzeniem i obowiązują w określonym, wskazanym w KPO dniu. Ich wystawieniem zajmuje się podmiot przekazujący odpady.

– Zatwierdzone karty przekazania odpadów, to karty przygotowane przez przekazującego i informujące o tym, że odpady oczekują na odbiór lub załadunek. W momencie kiedy rusza transport należy zmienić status na „potwierdzenie wygenerowane”. Zmienić ten status mogą Przekazujący i Transportujący.

– Potwierdzenie wygenerowane – może je wygenerować zarówno przekazujący, jak i transportujący. Potwierdza ono możliwość rozpoczęcia się transportu i ruszenie Transportujacego w trasę. Dopiero z tym dokumentem kierowca może wyjechać z odpadami,  Pamiętaj, że transport odpadów bez wygenerowania potwierdzenia może skutkować karą, dlatego wystawienie karty przekazania odpadów przed przyjazdem kierowcy jest konieczne.

– Zrealizowane przejęcie – karta informująca o tym, że Przejmujący potwierdził przyjęcie odpadów i stał się ich posiadaczem. Jeśli dane podane w KPO są zgodne ze stanem faktycznym, transport zostaje potwierdzony.

– Potwierdzony transport  –  informuje o tym, że Transportujący potwierdził zakończenie transportu po przyjęciu odpadów przez Przejmującego.

– Wycofane karty – to karty usunięte z obiegu przez Przekazującego.

– Odrzucone karty – oznaczają, że Przejmujący nie zaakceptował transportu lub karty przekazania odpadów.

Elektroniczna Karta Przekazania Odpadów (KPO) w systemie BDO musi przejść przez kilka etapów, zanim proces przekazywania odpadów zostanie ukończony. Każdy etap wiąże się z koniecznością wykonywania określonych działań w systemie BDO przez podmiot przekazujący, transportujący oraz odbierający odpady.

Odrzucona karta przekazania odpadów – co zrobić?

Może się zdarzyć, że przyjmujący odpady odrzuci Twoje KPO. Wówczas musi on podać w systemie powód nieprzyjęcia odpadów np.:

– błędny kod odpadu,

– błędną masę odpadu,

– brak miejsca magazynowanego.

W przypadku odrzuconej Karty Przekazania Odpadów konieczna jest jej poprawa. Może to zrobić jedynie podmiot przekazujący, dokonując korekty (ma on możliwość modyfikacji kodu i masy odpadu). Zmiana masy odpadu jest możliwa wyłącznie po odrzuceniu karty przez podmiot przyjmujący (transportujący nie ma uprawnień do edytowania tych danych).

UWAGA! Jeżeli karta jest w obiegu – można poprawić tylko kod odpadu i jego masę. Niemożliwe jest dokonywanie zmian w informacjach dotyczących podmiotów, które uczestniczą w procesie.

KPO – kary za brak prawidłowej ewidencji

Wszystkie zasady związane z KPO są regulowane przez obowiązującą Ustawę o odpadach z dnia 14 grudnia 2012, a także inne rozporządzenia i regulacje (np. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019).

Obowiązujące przepisy przewidują surowe sankcje za niedopełnienie formalności związanych z KPO. Brak właściwej ewidencji odpadów może skutkować nałożeniem kary w postaci aresztu lub grzywny, a także finansową odpowiedzialnością proporcjonalną do stopnia wykroczenia. Kary wahają się od 5 000 do aż 1 000 000 złotych. Pamiętaj, że sam transport odpadów bez wpisu do systemu BDO także grozi karą grzywny.

Zleć formalności związane z obsługą BDO fachowcom

Jeśli obsługa Kart Przekazania Odpadu (KPO) oraz systemu BDO wydaje się zbyt skomplikowana lub zwyczajnie brakuje Ci na nią czasu, istnieje możliwość zlecenia tych zadań specjalistom od BDO

Dzięki udzielonemu pełnomocnictwu możemy nie tylko generować dla Ciebie poprawne Karty Przekazania Odpadu, ale nasza firma będzie także odpowiedzialna za sporządzanie i aktualizację rocznych kart ewidencji odpadów (KEO) oraz coroczne składanie obowiązkowego sprawozdania BDO w Twoim imieniu.

Taka usługa nie tylko przyniesie wygodę Twojej firmie, ale przede wszystkim zapewni zabezpieczenie przed ewentualnymi konsekwencjami finansowymi wynikającymi z błędów lub zaniedbań w prowadzeniu dokumentacji związanej z BDO.

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.