...

KOBIZE a samochody służbowe – co musisz wiedzieć?

Samochody służbowe a kobize

KOBIZE a samochody służbowe – co musisz wiedzieć?

Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, prawdopodobnie korzystasz z samochodów służbowych, które są użytkowane przez Ciebie lub Twoich pracowników. W kontekście ochrony środowiska, ilość zużywanego paliwa ma istotne znaczenie i musisz się z niego rozliczyć. Co dokładnie musisz wiedzieć, aby działać zgodnie z przepisami?

KOBiZE samochody służbowe – zarejestruj się w systemie

Krajowa Organizacja Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) zajmuje się monitorowaniem zanieczyszczeń, które trafiają do środowiska poprzez powietrze. To właśnie KOBiZE prowadzi bazę, w której musisz się zarejestrować, jeśli użytkujesz samochód na firmę.

Proces rejestracji możesz przeprowadzić online, jeśli posiadasz podpis kwalifikowany. W przeciwnym razie wypełniony formularz rejestracyjny będziesz musiał wydrukować, zanieść na pocztę i wysłać na adres KOBiZE. Po rozpatrzeniu wniosku otrzymasz swój login i hasło, które umożliwią Ci dostęp do Krajowej Bazy oraz złożenie raportu.

W raporcie KOBiZE samochody służbowe należy uwzględnić rodzaj paliwa, jego zużycie, emisje CO2 oraz inne zanieczyszczenia, które są produkowane przez samochody służbowe. Pamiętaj, że raport do KOBiZE wypełnia się raz w roku za rok ubiegły i należy to zrobić do końca lutego. Warto zapisać sobie ten termin w kalendarzu, gdyż kary za niezłożenie raportu mogą wynieść nawet 8,5 tysiąca złotych.

 

Gdzie jeszcze musisz zgłosić używanie samochodów służbowych?

KOBiZE, paliwo, samochody to nie jedyne obowiązki związane z posiadaniem samochodów służbowych. O tym, m.in. ile paliwa zużywają Twoje samochody służbowe, musisz także powiadomić odpowiedni Urząd Marszałkowski w zależności od miejsca zarejestrowania Twojej firmy.

Nawet właściciele niewielkich firm mają obowiązek naliczenia opłaty środowiskowej za samochody użytkowane służbowo. Opłata ta jest wyliczana na podstawie ilości paliwa, które widnieje na fakturach.

Zgłoszenie do Urzędu Marszałkowskiego musi nastąpić do końca marca za poprzedni rok. Raport do Urzędu Marszałkowskiego powinien być przygotowany na podstawie raportu do KOBiZE, a oba te raporty muszą być spójne, ponieważ niezgodność danych może prowadzić do problemów podczas kontroli.

Pamiętaj, że nieznajomość przepisów nie zwalnia z obowiązków. Ponadto regularne raportowanie i odpowiedzialne podejście do kwestii ochrony środowiska nie tylko pomaga w zgodności z przepisami, ale także przyczynia się do ochrony naszego środowiska.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.