Jak wypełnić kartę ewidencji opadów?

ewidencja odpadów

Jak wypełnić kartę ewidencji opadów?

Karta ewidencji odpadów pełni istotną rolę w przygotowywaniu rocznych zestawień dotyczących ilości odpadów. Od stycznia 2020 roku można ją było sporządzać za pomocą elektronicznego systemu BDO lub w wersji papierowej. Jednak od 2022 roku możliwe jest jedynie elektroniczne wypełnianie tej karty.

Warto zaznaczyć, że niewłaściwie uzupełniona karta ewidencji odpadów, podczas kontroli, może znacznie ułatwić organom nadzoru wykrycie nieprawidłowości związanych z gospodarowaniem odpadami w Twojej firmie. Dlatego tak istotne jest posiadanie wiedzy na temat poprawnego wypełniania karty lub zlecanie tego zadania odpowiedniej osobie.

Karta ewidencji odpadów co to jest?

Karta ewidencji odpadów jest jednym z podstawowych dokumentów odpadowych, który służy do wykazania ilości wytworzonych i przekazanych odpadów w danym czasie. Obok karty przekazania odpadów stanowi ona podstawę do prawidłowego przygotowania rocznego zestawienia o odpadach dla Marszałka Województwa. Jako przedsiębiorca musisz wykazać w karcie, w jaki sposób Twoja firma weszła w posiadanie odpadów i co się z nimi stało dalej.

Ewidencja odpadów za pomocą KEO musi być prowadzona zgodnie z klasyfikacją odpadów określoną w rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020.

Kartę ewidencji odpadów BDO sporządza się na jeden rok kalendarzowy osobno dla:

 • – każdego rodzaju odpadu, w którego posiadaniu jesteś jako przedsiębiorca.
 • – każdego miejsca prowadzenia działalności jeśli Twoja firma wytwarza, zabiera i przetwarza odpady w różnych lokalizacjach.

Karta ewidencji odpadów BDO kiedy wypełnić?

Kiedy jesteś przedsiębiorcą, z pewnością zastanawiasz się, jak często powinieneś uzupełniać Kartę Ewidencji Odpadu (KPO) po jej pierwszym wystawieniu. Teoretycznie powinieneś to robić na bieżąco, ale w praktyce brakuje jednoznacznego wymogu, który określałby  termin i częstotliwość jej uzupełniania.

Najbezpieczniejszym kryterium dla ustalenia cykliczności uzupełniania Karty Ewidencji Odpadów będzie moment ich powstania. Jak go doprecyzować? Zgodnie z ustawą data wytworzenia odpadów jest równoznaczna z dniem w którym:

 • – odpady z Twojej firmy posiadające datę przydatności przeterminowały się i musisz je zutylizować,
 • – Twoja firma podejmie próbę pozbycia się odpadów np. poprzez wrzucenie ich do kontenera.
 • – pozbędziesz się odpadów.

Warto obrać jeden z powyższych punktów i przyjąć go za moment, w którym odruchowo wypełniasz KEO. Regularność w tym temacie pozwoli Ci z większą łatwością wystawiać coroczne sprawozdanie BDO, dla którego karty przekazania odpadu są ważną częścią.

Kiedy nie musisz wystawiać KEO?

W praktyce możesz pozbyć się odpadów ze swojej firmy bez wpisu w karcie ewidencji opadów. Masz taką możliwość, kiedy Twoja firma wytwarza odpady niebezpieczne do 100 kg lub pozostałe (nie licząc komunalnych) do 5 ton.

Jeśli Twoja działalność nie zalicza się do wyjątków, które prowadzą uproszczoną ewidencję odpadów i wystawiają tylko kartę przekazania odpadu, wówczas masz obowiązek prowadzenia pełnej ewidencji.

BDO Karta ewidencji odpadów – jak ją wypełnić?

Dokument ewidencyjny należy wypełniać przede wszystkim precyzyjnie i regularnie. Musisz zwracać uwagę na szczegóły, ponieważ wszystkie niedopatrzenia i niewłaściwe wpisy, które nie będą miały pokrycia w rzeczywistości, mogą świadczyć o nieprawidłowym zbieraniu, magazynowaniu lub przetwarzaniu odpadów przez Twoją firmę.

Od czego zacząć?

Chcąc wypełnić kartę ewidencji, którą znajdziesz w systemie BDO, musisz najpierw wybrać podmiot, który będzie dokonywał ewidencji, a następnie miejsce działalności, dla którego wystawiana będzie KEO.

Następnie kolejnym krokiem jest uzupełnienie:

 • – kodu i rodzaju odpadu,
 • – zakres działalności dla kodu odpadu
 • – stan magazynu.

Zapisując te dane na karcie ewidencji odpadów, sprawisz, że dokument znajdzie się na liście wraz z innymi KEO.

Pamiętaj, że w karcie ewidencji odpadów podajesz kod oraz rodzaj odpadu (nazwę odpadu) zgodnie z katalogiem odpadów. Nie ma tu dowolności, pomijając odpady z dopiskiem ex.

Masz problem z wypełnieniem karty ewidencji odpadów? Skorzystaj z profesjonalnej pomocykarta ewidencji odpadów

Być może nie masz czasu na kolejne obowiązki związane z BDO lub wypełnienie karty ewidencji odpadów wydaje Ci się zbyt trudnym i żmudnym zadaniem. Na szczęście możesz ułatwić sobie prowadzenie karty ewidencji odpadów, składanie corocznego sprawozdania BDO oraz innych dokumentów związanych z gospodarką odpadami. Zleć dowolne zadanie związane z BDO specjalistom i skorzystaj z obsługi BDO, dzięki której zaoszczędzisz swój czas.

Jak podawać masę odpadów w karcie ewidencji odpadów?

Pamiętaj, w karcie ewidencji odpadów masę odpadów zawsze podajemy w Megagramach Mg (1 Mg=1000 kg) z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jeżeli masa odpadów jest mniejsza niż 1 kg (0,001 Mg), musisz podać masę w zaokrągleniu do 1 kg, czyli 0,001 Mg.

Kary za błędnie prowadzoną ewidencję odpadów lub jej brak

Brak prowadzenia rzetelnej ewidencji odpadów lub nieuczciwe oraz nieregularne jej prowadzenie mogą pociągnąć za sobą poważne konsekwencje finansowe w wysokości od 5000 złotych do aż 1 000 000 złotych.

Co jeszcze może skutkować nałożeniem kary?

 • – brak dokonania wpisu do elektronicznego systemu BDO,
 • – przewożenie odpadów w sposób niezgodny z wymaganiami,
 • – mieszanie lub rozcieńczanie odpadów, co prowadzi do zmiany ich klasyfikacji z niebezpiecznych na inne niż niebezpieczne.

Dlatego nie zwlekaj, zgłoś się do nas już teraz i rozpocznij świadome zarządzanie odpadami. Zyskaj spokojną głowę i pewność, że właściwie spełniasz wszystkie obowiązki związane z elektronicznym systemem BDO.

 • karta odpadów jak wypełnić
Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz