BDO warsztat samochodowy – co musisz wiedzieć?

BDO Warsztat samochodowy

BDO warsztat samochodowy – co musisz wiedzieć?

W warsztacie samochodowym zajmującym się serwisem lub naprawą pojazdów generowane są różnorodne odpady. Wśród nich można znaleźć używane oleje, smary, filtry, czyściwa, zużyte akumulatory, płyny chłodnicze, stare opony, złom, czy puste opakowania z tworzyw sztucznych.

Chociaż większość z tych materiałów nie jest pierwotnie własnością warsztatu, to jednak musi on wziąć odpowiedzialność za właściwe zarządzanie nimi.

Dowiedz się, z jakimi zadaniami w kontekście gospodarki odpadami i wpisu do BDO warsztat samochodowy musi się liczyć, aby móc działać zgodnie z prawem.

 

Rejestr BDO warsztat samochodowy – jak wypełnić wniosek

Wpis do rejestru BDO jest pierwszym ważnym krokiem dla przedsiębiorców, który pozwala wywiązywać się z obowiązków związanych z legalną gospodarką odpadami w firmie.

Rejestracja warsztatu samochodowego w systemie BDO odbywa się poprzez oficjalną stronę internetową BDO.

W pierwszym etapie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, podając szczegółowe informacje o warsztacie, w tym dane kontaktowe, rodzaje prowadzonej działalności oraz typy generowanych odpadów.

Po zatwierdzeniu wniosku warsztat samochodowy otrzymuje swój indywidualny numer rejestrowy BDO. Jest on pierwszym ważnym krokiem do tego, aby firma mogła zarządzać odpadami zgodnie z przepisami środowiskowymi i należy go umieszczać na dokumentach związanych z odpadami.

BDO warsztat – kody odpadów

Zastanawiasz się, jakie kody odpadów dotyczą Twojego warsztatu samochodowego i które z nich powinieneś wpisać do formularza rejestracyjnego BDO? Oto najczęściej wymieniane kody i ich wyjaśnienie:

 

KOD

NAZWA ODPADU

13 02 05*

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych,

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone,

15 02 02*

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB),

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02,

16 01 03

Zużyte opony

16 01 07*

Filtry olejowe

16 01 13*

Płyny hamulcowe

16 01 16

Zbiorniki na gaz skroplony

16 01 17

Metale żelazne

16 01 19

Tworzywa sztuczne

16 06 01*

Baterie i akumulatory ołowiowe,

08 01 11*

Odpady farb i lakierów zawierające rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne

Pełną klasyfikację kodów znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. Jeśli masz wątpliwości, które z nich dotyczą Twojej działalności, zawsze możesz skorzystać z pomocy specjalistów od BDO.

 

Mechanika pojazdowa BDO – kto może być zwolniony?

Warto wiedzieć, że istnieją limity dla poszczególnych ilości wytworzonych odpadów, które zwalniają przedsiębiorcę z obowiązku prowadzenia ewidencji.

Poznaj przykładowe limity dla kodów BDO w warsztacie samochodowym:

KOD

ODPAD

LIMIT

13 02 08*

Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe

20 kg/rok

15 01 02

Opakowania z tworzyw sztucznych

do 500 kg/rok

15 01 10*

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone

do 200 kg/rok

15 02 03

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02

do 200 kg/rok

Jeśli Twój warsztat samochodowy generuje odpady poniżej tych ilości, nie będziesz musiał się z nich rozliczać.

 

Mechanika samochodowa BDO – jakie jeszcze masz obowiązki jako właściciel warsztatu?

Rejestracja w BDO za pośrednictwem internetowej platformy to dopiero początek Twoich zmagań związanych z gospodarką odpadami, kiedy prowadzisz warsztat samochodowy.

Od momentu złożenia wniosku BDO, powinieneś prowadzić ewidencję odpadów w BDO zgodnie z katalogiem odpadów. Każdego roku musisz raportować, jaka liczba oraz jaki rodzaj odpadów zostały wytworzone w Twojej firmie. Jeśli jesteś zobowiązany do prowadzenia pełnej ewidencji odpadów, do tego celu posłużą Ci:-

oraz

  • karta ewidencji odpadów, która służy do ewidencjonowania odpadów, jakie wytworzyłeś i przekazałeś do dalszego zagospodarowania.

Kiedy masz prawo do prowadzenia uproszczonej ewidencji odpadów, sporządzasz tylko karty przekazania odpadów i nie musisz przygotowywać elektronicznych kart ewidencji. Za każdym razem gotowe sprawozdanie musisz wysyłać elektronicznie do 15 marca za rok poprzedni.

Oprócz tego jeśli wprowadzasz na rynek samochody, oleje, opony i smary, czy akumulatory i nie zapewnisz odpowiedniego poziomu recyklingu odpadów powstałych w wyniku tego, będziesz musiał uiścić opłatę produktową.

 

Kary BDO – możesz ich uniknąć

Jeśli prowadzisz warsztat samochodowy, ważne jest, abyś dopełnił wszystkich formalności, prowadził ewidencję odpadów zgodnie ze stanem faktycznym i czuwał nad opłatami. Kary finansowe BDO za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki odpadami potrafią być bardzo dotkliwe i sięgają nawet do miliona złotych.

Dlatego nasi specjaliści od BDO z przyjemnością wesprą Cię w procesie rejestracji w Bazie Danych Odpadów oraz w prowadzeniu odpowiedniej ewidencji i przestrzeganiu wszystkich procedur. Dzięki naszej pomocy będziesz mógł skupić się na prowadzeniu swojego warsztatu, mając pewność, że wszystkie obowiązki związane z gospodarką odpadami są właściwie spełnione.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz