...

Rejestracja BDO

Chcesz zarejestrować swoją firmę w BDO? Nasz zespół ekspertów zrobi to za Ciebie. Szybko i profesjonalnie!

Wpis do rejestru BDO

Prowadząc działalność gospodarczą pewnie nieraz spotkałeś się z pojęciem BDO lub zastanawiałeś się, czy Twoją firmę obowiązuje rejestracja do BDO. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została uruchomiona przez Ministerstwo Środowiska, aby zapobiegać nieprawidłowościom. Konieczność wpisu do rejestru BDO obowiązuje wiele firm, a za jej brak grożą duże kary.

Rejestr BDO jest to informatyczna baza, w której rejestrują się przedsiębiorcy, otrzymując tzw. numer rejestrowy BDO.

 

Czy muszę rejestrować się w BDO?

Wniosek o wpis do rejestru BDO muszą złożyć wszyscy przedsiębiorcy, którzy w wyniku swojej działalności wytwarzają odpady, niebędące odpadami komunalnymi oraz w ilościach przekraczających zwolnienie z prowadzenia ewidencji, określone w rozporządzeniach. Nie ma określonych wytycznych dla branż, które wskazywałyby, jakie firmy muszą rejestrować się w BDO.

Jednoosobowa, mała działalność, np. biuro księgowe, może być zwolniona z rejestracji, ponieważ mieści się w limitach zwolnień (lub przekazuje w umowie ten obowiązek administratorowi budynku, w którym wynajmuje biuro). Dla biura lub salonu zatrudniającego kilku – kilkudziesięciu pracowników, BDO może już być wymagane. Dlatego każda firma powinna zweryfikować, a w przypadku wątpliwości skonsultować z firmą doradczą, czy musi złożyć w BDO wniosek rejestracyjny.  Generalnie, z drobnymi wyjątkami, wpisowi do rejestru BDO podlegają:

  • wytwarzający odpady,
  • wprowadzający na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, smary, oleje, opony, baterie, akumulatory, oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny,
  • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań z papieru lub tektury, tworzyw sztucznych, szkła, drewna.

W przypadku wprowadzających, producentów i importerów produktów i opakowań, muszą oni dodatkowo ponosić coroczną opłatę za wpis do rejestru, a także – obliczaną co roku opłatę produktową.

Branże, które muszą się rejestrować w BDO

Budownictwo

Import/Eksport

produktów w opakowaniach

Gastronomia

restauracje, fast foody, puby

Stomatologia

Producenci

Gabinety kosmetyczne

Warsztaty samochodowe

Sklepy

internetowe, wysyłkowe, stacjonarne

Rejestracja w BDO - krok po kroku

Rejestracja BDO powinna być przeprowadzona przed rozpoczęciem działalności. Rejestracja BDO po terminie może skutkować nałożeniem kar administracyjnych od 1 000 zł aż do 1 000 000 zł, w zależności od skutku braku wpisu. W przypadku wytwarzających odpady rejestracja jest darmowa, dla wprowadzających – koszt wynosi od 100 zł rocznie (dla mikro przedsiębiorców) do 300 zł (dla pozostałych). Warto więc zadbać o formalności dostatecznie wcześnie, by nie narazić się na ewentualne, wyższe koszty.

Złożony na stronie BDO wniosek jest rozpatrywany przez Marszałka Województwa, właściwego ze względu na siedzibę firmy w ciągu 30 dni.

BDO rejestracja online

Wniosek o rejestrację firmy składa się wyłącznie poprzez internetową platformę BDO. Składający musi uwierzytelnić swoją tożsamość jednym z dostępnych sposobów – najczęściej profilem zaufanym. W BDO rejestracja online polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, gdzie w jednym lub kilku z XV działów należy określić sposób i miejsce prowadzenia działalności. Wniosek musi być zatwierdzony przez właściciela firmy lub osobę upoważnioną, posiadającą elektroniczne pełnomocnictwo osoby wpisanej do CEIDG lub KRS jako reprezentant firmy. Pełnomocnictwo wraz z opłatą, musi być dołączone jako załącznik do wniosku.

Przedsiębiorca nie musi samodzielnie dokonywać wpisu do BDO, ani też prowadzić w bazie wymaganych zapisów i sprawozdań. Na podstawie  pełnomocnictwa może zlecić analizę potrzeb, rejestrację i stałą obsługę BDO, a także szkolenia personelu specjalistycznej firmie, oszczędzając w ten sposób czas na żmudne wprowadzanie danych do ewidencji i sprawozdań, a także śledzenie częstych zmian w prawie.

Chcesz dokonać wpisu do BDO? Powierz to profesjonalistom!

Wypełnij formularz, a my

zarejestrujemy Twoją firmę
w 48 godzin!

Nasi specjaliści ocenią potrzebę dokonania wpisu Twojej firmy do Bazy Danych Odpadowych oraz kompleksowo zajmą się rejestracją BDO.

note icon
Masz pytania? Zadzwoń: +48 788 873 070

Dlaczego my?

Sprawdzeni specjaliści

Obsłużyliśmy już ponad 200 zadowolonych klientów w zakresie BDO.

Gwarancja satysfakcji

Posiadamy bogate doświadczenie oraz niezbędną wiedzę.

Indywidualne podejście

Do każdej współpracy podchodzimy w sposób indywidualny.

Zaufali nam

Najczęściej zadawane pytania

Wpis do BDO musi uzyskać przedsiębiorca, który:

• wytwarza odpady,
• wprowadza na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, smary, oleje, opony, baterie, akumulatory, oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• jest producentem, importerem lub wewnątrzwspólnotowym nabywcą opakowań.
Do BDO należy wpisać się minimum 30 dni przed rozpoczęciem działalności, ponieważ tyle czasu ma Marszałek na rozpatrzenie wniosku. Firma, która nie złożyła wniosku o rejestrację, pomimo takiego obowiązku, powinna zrobić to niezwłocznie.
Wniosek do BDO wypełnia się online na stronie https://bdo.mos.gov.pl/. Wypełniający musi mieć możliwość uwierzytelnienia się za pomocą jednej z dostępnych metod (profil zaufany, moje ID), oraz posiadać pełnomocnictwo. Kompleksową obsługę BDO można również zlecić profesjonalnej firmie.

Ostatnio na blogu

Zobacz więcej wpisów na naszym blogu
Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.
Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.