Pełnomocnictwo BDO – jak wygodnie delegować obowiązki związane z BDO?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Pełnomocnictwo BDO – jak wygodnie delegować obowiązki związane z BDO?
Dodanie pełnomocnika w systemie BDO

Pełnomocnictwo BDO – jak wygodnie delegować obowiązki związane z BDO?

Załatwianie formalności urzędowych spędza sen z powiek niejednemu przedsiębiorcy. Pamiętanie o terminach, składanie obszernych sprawozdań, pism i druczków sprawia, że wkrótce zaczyna brakować czasu na efektywne zarządzanie firmą.

Na szczęście jednak w BDO nie wszystko musisz robić sam. Decydując się na udzielenie pełnomocnictwa w systemie BDO możesz zyskać pewność, że Twoje obowiązki związane z odpadami zostaną sprawnie i profesjonalnie wypełnione. Dowiedz się, jak złożyć pełnomocnictwo w BDO i co możesz zlecić osobie trzeciej.

 

Kto nie musi składać pełnomocnictwa BDO?

Jeśli jesteś właścicielem przedsiębiorstwa lub osobą fizyczną, której prawo do reprezentowania spółki wynika z wpisu do CEIDG lub widniejesz w KRS jako reprezentant spółki, przysługuje Ci dostęp do platformy w ramach obsługi systemu BDO. Wówczas to na Tobie będą spoczywały obowiązki związane z formalnościami w BDO.

Jeśli jednak chcesz nadać uprawnienia użytkownika głównego innej osobie, która będzie miała dostęp do systemu Bazy Danych Odpadowych, musi zostać jej udzielone pełnomocnictwo BDO.

 

Jak upoważnić osobę trzecią w systemie BDO?

Pełnomocnictwa może udzielić wyłącznie właściciel firmy lub osoba upoważniona do jej reprezentowania. Pełnomocnictwo BDO można złożyć w formie załącznika do przesłanego wniosku o wpis do rejestru BDO. Jako załącznik należy także dodać potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej związanej z nadaniem uprawnień osobie trzeciej. Pełnomocnictwo BDO może być przyznane więcej niż jednej osobie.

 

Co powinno zawierać prawidłowo przygotowane BDO pełnomocnictwo?

Kiedy chcesz upoważnić osobę trzecią do wypełniania formalności związanych z BDO, musisz przygotować pismo, w którym znajdą się:

– informacje o podmiocie, który udziela pełnomocnictwa: KRS, NIP oraz REGON firmy,

– imię i nazwisko pełnomocnika,

– czynności, które pełnomocnik może wykonywać w ramach przydzielonego mu dostępu do systemu BDO,

– informacje dotyczące okresu obowiązywania pełnomocnictwa.

Dokument można przygotować na podstawie gotowego wzoru lub sporządzić go samodzielnie. Gotowe pełnomocnictwo BDO należy podpisać za pomocą profilu zaufanego lub powinno być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

BDO opłata za pełnomocnictwo

Aby dodać pełnomocnika w systemie BDO, należy wnieść opłatę skarbową w wysokości 17 złotych. Bez wpłaty i przesłania potwierdzenia jej dokonania w formie załącznika, pełnomocnictwo nie będzie ważne.

Przelew należy wykonać na numer konta bankowego urzędu miasta, do którego podmiot składa wniosek.

Jednorazowa opłata dotyczy przyznawania uprawnień pojedynczej osobie. Jeżeli pełnomocnictwo BDO obejmuje kilka osób, każda z nich musi uiścić osobną opłatę.

W przypadku składania wniosków lub sprawozdań w innym województwie konieczne będzie powtórzenie złożenia wniosku o przyznanie pełnomocnictwa.

Warto pamiętać, że opłata za pełnomocnictwo BDO jest jednorazowa. Jeśli w przyszłości będziesz chciał skorzystać ponownie z tego samego pełnomocnictwa, wystarczy załączyć potwierdzenie opłaty bez konieczności jej ponownego wnoszenia.

 

Pełnomocnictwo BDO – jakie obowiązki możesz powierzyć innym?

Dodając pełnomocnika w systemie BDO będziesz mógł oddelegować mu następujące sprawy, które załatwi w Twoim imieniu za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO:

– złożenie wniosku o wpis do rejestru BDO,

– wyznaczenie upoważnionych użytkowników,

– złożenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze,

– złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru,

– prowadzenie ewidencji odpadów,

– prowadzenie sprawozdawczości,

– wystawianie kart przekazania odpadu.

Powierzając te zadania specjalistom od BDO zyskujesz pewność, że Twoje dokumenty dotyczące odpadów zostaną złożone terminowo i bezbłędnie oraz zgodnie z wymogami. To korzystne rozwiązanie w sytuacji, gdy brakuje Ci czasu na formalności i obawiasz się pominięcia istotnych kwestii związanych z Bazą Danych Odpadowych.

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

1 komentarz

  • Anna

    4 stycznia 2024 - 13:22

    Jakie to cudowne, że można rozmawiać z kompetentnymi i uprzejmymi osobami. Dziękuję za profesjonalną pomoc w rozwiązaniu mojego problemu z systemem BDO. Serdecznie pozdrawiam.

Napisz komentarz