Odpady budowlane i ich segregacja

odpady budowlane

Odpady budowlane i ich segregacja

Ile odpadów budowlanych powstaje podczas remontu, czy budowy, wie każdy, kto chociaż raz przez to przechodził. Często mogą być one wykorzystane ponownie, jednak duża część z nich będzie nadawała się już tylko do wywiezienia przez firmę, która specjalizuje się w odbiorze odpadów budowlanych. Pozbycie się ich bywa często kłopotliwe. Dodatkowo od 1 stycznia 2025 firmy budowlane muszą liczyć z się z nowymi zmianami, które będą związane z segregacją odpadów budowlanych. Sprawdź, czego dotyczą i co zrobić z odpadami pozostałymi po budowie lub remoncie.

Odpady budowlane – dlaczego ich podział jest tak ważny?

Odpady budowlane to bardzo szeroka grupa śmieci, której nie należy dosłownie i w przenośni wrzucać do jednego wora. Już sam gruz występuje pod wieloma postaciami: betonowy, ceglany, ceramiczny, gips, cement, a do tego dochodzą płyty kartonowo-gipsowe, tapety, odpady instalacyjne, styropian, a także gleba, czy grunt z wykopów, które również zaliczamy do odpadów budowlanych. W tym wszystkim należy także pamiętać o resztkach kleju i farb, które są dość problemowe, jeśli chodzi o ich utylizację.

Niektóre z rzeczy, jakich pozbywamy się na budowie, nada się jeszcze do ponownego wykorzystania, ale duża część będzie musiała zostać zutylizowana, dlatego tak ważny jest ich odpowiedni i rzetelny podział, aby można było jak najwięcej z tych odpadów wykorzystać ponownie.

Dzięki recyklingowi odpadów budowlanych specjalistyczne firmy mogą z nich pozyskać m.in. gruz betonowy lub ceglany, który świetnie sprawdza się jako kruszywo budowlane. Przetwarzanie odpadów budowlanych pociąga za sobą szereg korzyści dla środowiska, ale jest ważne także i z ekonomicznego punktu widzenia. Wywóz odpadów, które są posegregowane, jest tańszy niż pozbycie się zapełnionego kontenera na odpady budowlane, w którym jest dosłownie wszystko. Dodatkowo prawidłowa segregacja odpadów budowlanych przyczynia się również do zmniejszenia eksploatacji surowców, które występują w naturze.

Sortowanie odpadów to także mniejsza ilości śmieci, które nie nadają się do recyklingu, w wyniku czego wymagają składowania. Dzięki temu też prawidłowa segregacja pozwala zmniejszyć emisję substancji szkodliwych, które generują się na wysypiskach i są pochłaniane przez środowisko. Segregacja odpadów budowlanych to również porządek na terenie budowy i większe bezpieczeństwo osób na nim przebywających.

Odpady budowlane – gdzie wyrzucać?

Trzeba pamiętać, że odpady budowlane nie mogą zostać wrzucone do zwykłego kontenera na śmieci. Takie zachowanie grozi grzywną. W zależności od ich rodzaju powinny być odpowiednio magazynowane, a następnie wywiezione do miejsca ich utylizacji. Im lepiej zostaną one posortowane, tym koszty ich utylizacji będą niższe, więc warto o to zadbać nie tylko ze względu na środowisko, ale także mając na uwadze własne finanse.

Jeśli po pracach remontowych pozostał nam gruz, należy go składować w specjalnych kontenerach do tego przeznaczonych. Kiedy nie ma go zbyt wiele, można umieścić go w specjalnych workach. Najprostszym rozwiązaniem jest wynajęcie specjalistycznej firmy, której zleca się odbiór odpadów budowlanych czy poremontowych w celu ich utylizacji. To najłatwiejszy sposób na pozbycie się problematycznych śmieci.

W każdej gminie znajdują się także Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli tzw. PSZOK-i. Jeśli dysponujesz większym autem i możesz pozwolić sobie na samodzielny wywóz odpadów, oddasz tam za darmo odpady, które powstały w Twoim gospodarstwie domowym, a nie mogą trafić do komunalnych śmieci. To bardzo wygodne rozwiązanie, o którym wiele osób na co dzień zapomina, jednak należy pamiętać, że nie dotyczy ono przedsiębiorstw a jedynie osób fizycznych i odpadów, które generuje ich gospodarstwo domowe.

Odpady w firmie budowlanej – zmiany od 1 stycznia 2025

Od 1 stycznia 2025 roku segregacja odpadów budowlanych stanie się już rzeczywistością szczególnie dla firm. Oznacza to, że odpadów z budowy oraz remontowych nie będzie się już wrzucało do jednego kontenera na odpady budowlane, który następnie zostanie wywieziony na wysypisko. Odpady budowlane i rozbiórkowe będą zbierane jedynie selektywnie z podziałem na co najmniej sześć frakcji:

  • – drewno,
  • – metale,
  • – szkło,
  • – tworzywa sztuczne,
  • – gips,
  • – odpady mineralne, w tym beton, cegły, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

Wymienione rodzaje odpadów nie będą zaliczane do odpadów komunalnych i będą podlegały ewidencji w BDO.
Jeżeli firma nie dopilnuje segregacji, odpady nie będą mogły być odebrane z placu budowy, a gdy zostaną zabrane nieselektywnie, na firmę może zostać nałożona kara administracyjna.

Aby segregacja odpadów budowlanych według nowych zasad miała sens, warto już na etapie planów związanych z umową, zaopatrzyć się w specjalistyczne pojemniki, które umożliwiają sprawną i bieżącą segregację odpadów. To w ile różnych pojemników należałoby się zaopatrzyć, jest zdefiniowane przez zakres robót budowlanych i rodzaj śmieci, jakie powstają.

Natomiast jeśli na terenie budowy znajdują się zgromadzone dotychczas zmieszane odpady budowlane, warto zadbać o ich przekazanie przed 1 stycznia 2025, ponieważ po tym czasie może się to okazać problemowe.

Kto musi liczyć się ze zmianą w segregacji odpadów budowlanych?

Zmiana, która nastąpi, nie będzie dotyczyła gospodarstw domowych, a firm budowlanych i remontowych, które będą musiały pokryć z własnej kieszeni koszty segregacji odpadów. Konieczność selekcji odpadów budowlanych na min. 6 frakcji najbardziej dotknie duże firmy budowlane, które generują najwięcej śmieci.

Gospodarstwa domowe, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz wytwórcy, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji, mogą przekazywać lub zbierać odpady budowlane łącznie jako zmieszane tak, jak miało to miejsce do tej pory.

Dodatkowo według nowych przepisów każdy podmiot, który posiada zgodę administracyjną na prowadzenie robót budowlanych, czy rozbiórkowych, będzie musiał wykazać, w jaki sposób zagospodarował wytworzone odpady.

Problemy związane z zarządzaniem odpadami budowlanymi i poremontowymi

Aktualnie głównym i największym problemem jest brak selektywnego zbierania odpadów i odbieranie ich od firm w formie zmieszanej. W jednym kontenerze przywozi się gruz, płyty kartonowo-gipsowe, materiały izolacyjne, stare okna i inne rzeczy, których nikt po remoncie czy budowie już nie potrzebuje. Dodatkowo koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych są wyższe niż gdyby były one zbierane selektywnie i w takiej formie dostarczane w odpowiednie miejsca. Aktualnie firmy rzadko się do tego stosują. Jednak od stycznia 2025 r. wydawanie decyzji na przeprowadzenie robót budowlanych będzie musiało być powiązane z gospodarką odpadami w taki sposób, aby były one należycie ewidencjonowane i po selekcji na budowie trafiały w odpowiednie miejsca. Nowe przepisy mają za zadanie ulepszyć zarządzanie odpadami budowlanymi i remontowymi.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz