...

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach

sprawozdanie o wytworzonych odpadach

Sprawozdanie o wytworzonych odpadach

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami powstała, aby uszczelnić system gospodarowania odpadami, poprawić poziom recyklingu i zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą oraz dzikimi wysypiskami śmieci.

System BDO wymaga od swoich użytkowników realizacji obowiązku ewidencji odpadów i składania sprawozdań rocznych wyłącznie elektronicznie. Każdego roku do 15 marca podmioty, które są w nim zarejestrowane, zobowiązane są do złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu nimi. Dowiedz się, czy Twoja firma się do nich zalicza, a jeśli tak – jak poprawnie złożyć sprawozdanie BDO.

BDO sprawozdanie roczne – kto musi je składać?

Zastanawiasz się, czy musisz złożyć roczne sprawozdanie w systemie BDO? TAK, jeśli:

  • –  Twoja firma sprowadza produkty w opakowaniach z zagranicy lub wysyła je za granicę,
  • – działasz w gastronomi i oferujesz swoim klientom jedzenie na wynos,
  • – prowadzisz sklep internetowy,
  • – prowadzisz sklep, w którym sprzedajesz reklamówki z tworzyw sztucznych,
  • – prowadzisz firmę produkcyjną, dystrybucyjną, która pakuje swoje produkty w opakowania.

Roczne sprawozdanie w systemie BDO jest obowiązkiem dla wszystkich podmiotów, które wytwarzają odpady i prowadzą ich ewidencję. Muszą one w pierwszej kolejności złożyć wniosek o wpis do rejestru BDO, aby później corocznie składać sprawozdanie w systemie BDO.

Przepisy jednak nie są jednoznaczne i oprócz wyżej opisanych działań wykonywanych przez firmy, istnieją również takie, które wymagać będą głębszej analizy. Jeśli nie jesteś pewien, czy Twoja firma musi zarejestrować się w systemie BDO i do 15 marca każdego roku składać sprawozdanie, zobacz, co na ten temat mówi ustawa lub poradź się specjalistów od BDO.

składanie sprawozdania bdo

Sprawozdanie BDO 2023 do kiedy?

Sprawozdanie odpadowe w BDO za 2023 rok będziesz musiał złożyć do piątku 15 marca 2024 roku. Należy je wypełnić na podstawie prowadzonej w 2023 roku ewidencji opadów w BDO.

Oznacza to dla Ciebie konieczność zebrania odpowiednich danych z poszczególnych kart ewidencji odpadów, a następnie wpisanie ich we właściwe tabele sprawozdania BDO. Pamiętaj, że dane wprowadzone do sprawozdania BDO muszą pokrywać się z Twoją bieżącą ewidencją odpadów w systemie BDO.

Jeśli nie wiesz, jak zrobić sprawozdanie BDO za 2023 rok lub najzwyczajniej nie masz na to czasu, możesz zlecić to specjalistom od BDO, którzy złożą w Twoim imieniu bezbłędnie wypełnione sprawozdanie przed upływem terminu.

Co, jeśli Twoje sprawozdanie BDO zawiera błędy?

Po złożeniu sprawozdania rocznego BDO urząd sprawdzi, czy zawiera ono wszystkie niezbędne dane Twojej firmy oraz zweryfikuje informacje, które w nim zawarłeś. Jeśli urząd uzna, że informacje, które zamieściłeś w sprawozdaniu, będą niezgodne ze stanem faktycznym, może wezwać Cię do złożenia korekty. Należy liczyć się z tym, że korekta za jeden rok kalendarzowy może pociągnąć za sobą konieczność korekty sprawozdania w BDO także za inny okres. 

Jeśli otrzymasz wezwanie do korekty, koniecznie złóż ją w wyznaczonym przez urząd terminie. W większości przypadków korekta sprawozdania w BDO nie pociąga za sobą żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli jednak nie dopilnujesz terminu jej złożenia, urząd uzna Twoje sprawozdanie BDO za niezłożone, co może skutkować nałożeniem kary grzywny. 

Kary za niezłożenie sprawozdania o odpadach BDO

Kiedy jesteś zobowiązany do złożenia corocznego sprawozdania BDO, a zaniechasz tego obowiązku, może zostać na Ciebie nałożona kara administracyjna, która wynosi do 5 000 zł

Jeśli otrzymałeś decyzję od wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o nałożeniu grzywny, zapłać ją we wskazanym terminie, na rachunek bankowy wskazany przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 Pamiętaj, że zapłata grzywny nie zdejmuje z Ciebie obowiązku złożenia zaległego sprawozdania rocznego o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu nimi.

Sprawozdanie o odpadach – czy musisz składać je osobiście?

Prowadzenie firmy wiąże się z wieloma obowiązkami, ale na szczęście niektóre czynności możesz powierzyć osobie, która wykona je za Ciebie. Sprawozdanie odpadowe zawiera  aż 13 działów oraz 31 tabel, które należy wypełnić na podstawie ewidencji odpadów, prowadzonej w poprzednim roku. Kiedy obawiasz się, że mógłbyś sobie z tym nie poradzić, zgłoś się do firmy, dla której sprawozdania BDO to codzienność.

Sprawozdanie do BDO – co jeszcze warto wiedzieć? 

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi co do potrzeby składania w systemie BDO sprawozdania zerowego. W takiej sytuacji do każdego podmiotu należy podejść indywidualnie, ponieważ podjęte kroki zależeć będą od rodzaju prowadzonej działalności. 

Pamiętaj, aby przechowywać przez 5 lat dokumenty, na podstawie których sporządziłeś sprawozdanie. Termin 5 lat liczy się od końca roku kalendarzowego, którego dotyczy sprawozdanie. Obowiązek sporządzenia sprawozdania przedawnia się po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, za który trzeba było sporządzić sprawozdanie.

Jeśli nie złożyłeś sprawozdania BDO, najlepiej będzie, kiedy uczynisz to jak najszybciej, nie czekając na wezwanie z urzędu marszałkowskiego.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.