...

BDO a wulkanizacja – co musisz wiedzieć, kiedy prowadzisz warsztat wulkanizacyjny?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • BDO a wulkanizacja – co musisz wiedzieć, kiedy prowadzisz warsztat wulkanizacyjny?

BDO a wulkanizacja – co musisz wiedzieć, kiedy prowadzisz warsztat wulkanizacyjny?

BDO to system teleinformatyczny, który pełni istotną rolę w gromadzeniu danych dotyczących podmiotów zajmujących się m.in. wprowadzaniem produktów na rynek czy gospodarką odpadami. Dlatego wielu przedsiębiorców prowadzących zakłady wulkanizacyjne zastanawia się, czy BDO a wulkanizacja to temat, których dotyczy także ich działalności?

Dowiedz się, jakie są Twoje obowiązki związane z gospodarką odpadami, jeśli prowadzisz warsztat wulkanizacyjny i kiedy musisz dokonać wymaganej rejestracji w BDO?

BDO wulkanizacja – czy trzeba dokonać rejestracji?

W warsztacie wulkanizacyjnym klienci mogą dokonywać zakupu, wymiany lub naprawy opon. Czasami zdarza się również, że pozostawiają u wulkanizatora zużyte opony, które nie nadają się do dalszej jazdy. W takim przypadku pojawia się pytani: do kogo należy taki odpad?

W wyniku świadczenia usług to wulkanizator staje się wytwórcą odpadów i to on odpowiada za ich dalsze zagospodarowanie. W warsztacie wulkanizacyjnym będą to nie tylko opony, ale także złom (zużyte ciężarki), opakowania po kleju oraz czyściwo.

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku, wytwórcy odpadów, którzy wytwarzają odpady inne niż komunalne powinni zarejestrować swoją działalność w systemie BDO i są zobowiązani do prowadzenia ewidencji odpadów. Jeśli więc zarządzasz warsztatem wulkanizacyjnym – BDO a wulkanizacja to kwestia, którą musisz uwzględnić, aby spełnić wymogi prawne dotyczące gospodarki odpadami. Przygotuj się na to, że będziesz musiał dokonać wpisu do rejestru BDO i zmierzyć się z dodatkowymi obowiązkami, które się z tym wiążą.

Opony BDO – co musisz wiedzieć, kiedy sprowadzasz opony z UE?

Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. mówi o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Jasno określa ona, kogo należy uznać za wprowadzającego produkt i zawiera listę produktów (znajdziesz tam wyszczególnione rodzaje opon z określonym PKWiU), które zobowiązują przedsiębiorców do rejestracji w BDO.

Na tej podstawie jasno można stwierdzić, że jeśli prowadzisz zakład wulkanizacyjny i sprowadzasz do kraju opony, które następnie oferujesz swoim klientom, musisz dokonać rejestracji w systemie BDO.

Nie ma znaczenia, czy sprowadzasz do kraju opony nowe, czy używane oraz w jakiej ilości – poza wpisem do rejestru BDO będziesz musiał pamiętać także o rocznym raportowaniu ilości wprowadzonych opon oraz uiszczaniu związanych z tym opłat produktowych.

Jeśli na samą myśl o składaniu tych wszystkich dokumentów czujesz się niepewnie, możesz poprosić o pomoc specjalistów od BDO, którzy zrobią to za Ciebie.

Zużyte opony a BDO – czy wulkanizator musi przyjąć stare opony?

Podczas gdy klient dokonuje wymiany opon u wulkanizatora, wytwórcą odpadów, które powstają w wyniku świadczenia usług w zakresie konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę.

To oznacza, że koszty związane z dalszym zagospodarowaniem opon pozostawionych przez klientów ponosi wulkanizator – i to on musi rozliczyć opony BDO w corocznym sprawozdaniu BDO.

Takie odpady pochodzące z opon mogą zostać przekazane tylko i wyłącznie do podmiotu, który ma prawną możliwość ich przejęcia  np. na podstawie decyzji na zbieranie i/lub przetwarzanie odpadów.  

Warto wspomnieć, że zakład wulkanizacyjny nie ma żadnego obowiązku przyjmowania opon od osób, które nie są klientami i chciałyby po prostu zostawić u niego swoje zużyte opony. Tego typu odpady kieruje się do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów.

BDO a wulkanizacja – jakie będą Twoje obowiązki?

Jeśli prowadzisz warsztat wulkanizacyjny, wpis do rejestru BDO będzie dopiero początkiem Twoich obowiązków związanych z gospodarką odpadami. Pamiętaj, żeby uzyskać go jeszcze przed prowadzeniem działalności!

Konieczne jest także prowadzenie ewidencji w zakresie wprowadzonych produktów, czy wytwarzanych odpadów. Co roku w terminie do 15 marca musisz także składać sprawozdanie BDO w systemie BDO i pamiętać o uiszczaniu opłaty produktowej, jeśli jest wymagana.

Za niewywiązanie się z ze swoich obowiązków ustawodawca przewidział liczne i bardzo wysokie kary BDO, więc warto przyłożyć się do gospodarowania odpadami zgodnie z przepisami.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.