...

Kary BDO – co grozi przedsiębiorcom i jak uniknąć wysokich sankcji?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Kary BDO – co grozi przedsiębiorcom i jak uniknąć wysokich sankcji?
BDO kary

Kary BDO – co grozi przedsiębiorcom i jak uniknąć wysokich sankcji?

Jest wiele sytuacji, w których kary BDO mogą zostać nałożone na przedsiębiorców. Co więcej, dla każdego naruszenia związanego z niewłaściwą gospodarką odpadami w firmie przewidziany jest inny wymiar sankcji. Dowiedz się, za jakie przewinienia możesz zostać ukarany, jak dotkliwe mogą być konsekwencje oraz w jaki sposób możesz uniknąć nieprzewidzianych opłat.

BDO kary za brak rejestracji

Pierwszą, ale zarazem najbardziej dotkliwą karą, z którą możesz się spotkać kiedy gospodarujesz odpadami w firmie niezgodnie z przepisami jest kara za brak BDO. Zarejestrowanie swojej firmy w systemie, które jest wymagane w określonych przypadkach to jeden z ważniejszych obowiązków przedsiębiorcy związany Bazą Danych Odpadowych. Dlatego BDO kara za brak wpisu, jest naprawdę wysoka.

Za prowadzenie działalności bez wymaganego wpisu do rejestru BDO może Ci grozić od 5 000 zł aż do nawet 1 000 000 złotych. Dlatego lepiej nie zwlekać z tym tematem. Jeśli jeszcze nie wiesz, kto musi się rejestrować w BDO i czy jest to obowiązek Twojej firmy, skorzystaj z fachowej pomocy i uniknij kary za brak BDO.

Kary za brak sprawozdania BDO

Jeśli Twoja firma jest już zarejestrowana w BDO, to Twoim kolejnym obowiązkiem jest coroczne składanie sprawozdania o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu odpadami w nieprzekraczalnym terminie do 15 marca za rok poprzedni. Kara za brak sprawozdania BDO może wynosić od 20 do 5 000 złotych. Szczegółowo określa ją Ustawa o Kodeksie wykroczeń z dnia 20 maja 1971 roku.

Sądzisz, że nie poradzisz sobie ze złożeniem obszernego sprawozdania BDO? Jeśli chcesz mieć pewność, że Twoje dokumenty BDO zostaną wypełnione bezbłędnie i złożone o terminie, warto to zadanie powierzyć firmie, która się w tym specjalizuje i dokona za Ciebie całości obliczeń. To wygodne rozwiązanie pozwoli Ci zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć wysokich sankcji, które są nakładane na firmy za brak złożonego sprawozdania BDO.

BDO kara – za co jeszcze możesz zostać obciążony?

Prawidłowe gospodarowanie odpadami ma wpływ nie tylko na środowisko, ale także i kieszeń przedsiębiorcy. Za działania niezgodne z przepisami o gospodarce odpadami możesz ponieść dotkliwe konsekwencje:

– Jeśli gospodarujesz odpadami niezgodnie z informacjami, które zostały zawarte we wpisie do rejestru BDO grozi Ci kara aresztu lub grzywny.

– Złożyłeś wniosek do BDO, który jest niezgodny ze stanem faktycznym, nie złożyłeś go wcale lub go nie zaktualizowałeś, jeśli wymagała tego zmiana zakresu prowadzonej działalności? Także grozi Ci kara aresztu lub grzywny.

– Nie uregulowałeś wymaganej opłaty produktowej do 15 marca? To błąd, który może skutkować nałożeniem na Twoją firmę dodatkowej opłaty produktowej, która odpowiada 50% niewniesionej opłaty produktowej.

– Transportujesz odpady z firmy bez wpisu do BDO? Może Cię to kosztować od 2 000 zł do 10 000 zł.

– Nie zamieszczasz numeru rejestrowego BDO na dokumentach związanych z prowadzeniem działalności, a w szczególności na fakturach i paragonach? Możesz zostać ukarany karą pieniężną od 5 000 zł do 1 000 000 złotych.

– Jeśli zajmujesz się zbieraniem i magazynowaniem odpadów, które jest niezgodne z wymogami, musisz się liczyć z karą od 5 000 zł do 1 000 000 zł

– Nie prowadzisz ewidencji odpadów, produktów, czy opakowań? Możesz za to zapłacić karę od 5 000 zł do 1 000 000 zł.

– Sam zmieniasz klasyfikacje swoich odpadów niebezpiecznych na odpady inne niż niebezpieczne lub mieszasz je ze sobą? To niebezpieczne i niedopuszczalne szczególnie ze względu na ochronę środowiska. Grozi Ci za to kara od 5 000 do 1 000 000 zł

Jeśli zajmujesz się gospodarowaniem odpadami, powinieneś stosować się do wielu dodatkowych obostrzeń, które przewidział ustawodawca. Wszystkie przypadki, które mogą skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę sankcji, znajdziesz w rozdziale X Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku.

BDO jak uniknąć kary?

Zdecydowanie lepiej zapobiegać niepotrzebnym problemom, których już i tak, jako przedsiębiorca masz dosyć. Dlatego jeśli chcesz wiedzieć, jak uniknąć kary BDO, musisz przede wszystkim pamiętać o:

  • posiadaniu aktualnego wpisu do BDO,
  • prowadzeniu na bieżąco ewidencji BDO,
  • umieszczaniu numeru BDO na fakturach i paragonach,
  • składaniu sprawozdań do 15 marca każdego roku (za rok poprzedni),
  • uiszczaniu opłat.

Jeśli już teraz wiesz, że zaniedbałeś któryś z obowiązków związanych z gospodarką odpadami w swojej firmie i nie posiadasz wpisu do BDO lub chcesz złożyć sprawozdanie roczne BDO po terminie – najlepiej nie zwlekaj i zrób to jak najszybciej.

Urzędy mogą kontrolować Twoją dokumentację związaną z BDO do 5 lat wstecz, więc warto uregulować sprawy, które dotyczą gospodarki odpadami także za zaległe lata.

Pamiętaj!

Jeśli jesteś przedsiębiorcą i obawiasz się dotkliwych kar związanych z BDO, masz możliwość łatwego delegowania obowiązków dotyczących gospodarki odpadami do zewnętrznej firmy. Zrób to od razu i zyskaj spokój ducha oraz dodatkowy czas na istotne działania w ramach swojego przedsiębiorstwa.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.