Opłaty BDO – Przedsiębiorco! Pamiętaj o uiszczeniu opłat

 • Home
 • Blog
 • Porady
 • Opłaty BDO – Przedsiębiorco! Pamiętaj o uiszczeniu opłat
opłaty bdo

Opłaty BDO – Przedsiębiorco! Pamiętaj o uiszczeniu opłat

Wraz z początkiem pierwszego kwartału na właścicieli firm spada obowiązek rozliczeń, raportów i podsumowań. Także duża część opłat za BDO przypada również na pierwsze miesiące nowego roku. Sprawdź, o czym należy pamiętać, aby nie narazić się na kary i z jakimi opłatami, musisz się liczyć, kiedy zarejestrujesz swoją firmę do systemu BDO.

Najważniejsze opłaty BDO, o których musisz pamiętać

System BDO to nie tylko coroczne składanie sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów, gospodarce nimi lub wprowadzaniu do obrotu opakowań, czy produktów. To także obowiązkowe opłaty, o których należy pamiętać.

Opłata rejestrowa

Pierwszą opłatą, jaka jest wymagana od przedsiębiorców, którzy mają powinność zarejestrowania swojej firmy w systemie BDO jest opłata rejestrowa. To opłata za dodanie firmy do rejestru BDO przy składaniu pierwszego wniosku rejestrowego. Wnoszona jest równolegle ze złożeniem wniosku rejestrowego. Wynosi ona:

 • – 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • – 300 zł w pozostałych przypadkach. 

Kto musi uiścić opłatę rejestrową?

Konieczności wpisania się do rejestru BDO i opłacie rejestracyjnej, podlegają wyłącznie przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na teren kraju:

 • – sprzęt elektryczny i elektroniczny i autoryzowani przedstawiciele,
 • – baterie lub akumulatory,
 • – produkty w opakowaniach,
 • – pojazdy,
 • – opony,
 • – oleje smarowe,
 • – oraz producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Kto jest zwolniony z opłaty rejestrowej?

Opłaty rejestrowej nie uiszcza między innymi: wytwórca odpadów, prowadzący jednostkę handlu detalicznego oferujący reklamówki z tworzywa sztucznego, oraz transportujący odpady.

Opłata roczna BDO

Opłata roczna BDO wymagana jest za utrzymanie wpisu o firmie w rejestrze BDO. Tak samo, jak opłata rejestrowa, wynosi ona:

 • – 100 zł w przypadku mikroprzedsiębiorców,
 • – 300 zł w pozostałych przypadkach.

Opłata roczna dotyczy także tych samych przedsiębiorców, którzy uiszczają opłatę rejestrową.

Pamiętaj!

 • – Termin uiszczenia opłaty rocznej upływa wraz z końcem lutego każdego roku.
 • – W przypadku nieuregulowania opłaty rocznej marszałek województwa dokonuje z urzędu, w drodze decyzji wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru. Wiąże się to z wieloma konsekwencjami, w tym z brakiem możliwości wystawiania kart przekazania odpadów i kart ewidencji odpadów.
 • Opłatę roczną należy uiścić na konto urzędu marszałkowskiego właściwego dla siedziby firmy lub miejsca zamieszkania. Numery kont znajdziesz na stronach internetowych właściwych urzędów, a informacje, które powinieneś zawrzeć w tytule przelewu, to:
 • – nazwa,
 • – regon lub nip firmy,
 • – rodzaj opłaty,
 • – rok, za który uiszczana jest opłata.

opłata roczna bdo

Opłata recyklingowa za sprzedane reklamówki

Jeśli prowadzisz sklep lub hurtownię, a Twoi klienci pakują zakupy w torby z tworzywa sztucznego, które im udostępniasz, musisz rozliczyć opłaty za sprzedane reklamówki do 15 dnia każdego miesiąca po zakończonym kwartale.

Dlatego już 15 stycznia powinieneś uiścić opłaty za sprzedane reklamówki w IV kwartale 2022 roku. Kolejne terminy to: 15 kwietnia (I kw. 2023), 15 lipca (II kw. 2023), 15 października (III kw. 2023), 15 stycznia 2024 (IV kw. 2024).

Pamiętaj, że Twoi klienci nie płacą za torby wykorzystane do produktów spożywczych o grubości nie większej niż 15 mikrometrów, a Ty nie naliczasz od nich opłaty recyklingowej. Zapis ten obowiązuje jedynie, kiedy żywność pakowana jest w nie bezpośrednio. W innym przypadku naliczane są opłaty za sprzedane reklamówki.

Tak samo, jak i w przypadku pozostałych opłat związanych z BDO opłatę recyklingową należy uiścić bezpośrednio na konto urzędu marszałkowskiego. Nie ma możliwości scedowania tego obowiązku np. na organizację odzysku.

Opłata na kampanie edukacyjne

 • Do 31 stycznia przedsiębiorcy wprowadzający sprzęty elektryczne i elektroniczne powinni rozliczyć się z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
  Wprowadzający taki sprzęt samodzielnie przeznaczają na publiczne kampanie edukacyjne lub wnoszą na odrębny rachunek bankowy właściwego urzędu marszałkowskiego łącznie co najmniej 0,1% przychodów netto z tytułu wprowadzania do obrotu sprzętu osiągniętych w poprzednim roku kalendarzowym.
 • Do 1 marca rozliczenie obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych dotyczy przedsiębiorców, którzy wprowadzają na terytorium kraju baterie i akumulatory.
 • Do 31 grudnia przedsiębiorcy, którzy wprowadzają produkty w opakowaniach, muszą przekazać w danym roku kalendarzowym na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa łącznie co najmniej 2 proc. wartości netto opakowań wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku kalendarzowym.

Opłata produktowa BDO

Do 15 marca należy uiścić opłatę produktową. Jest to jakby konsekwencja za nieosiągnięcie ustawowych poziomów recyklingu i odzysku opakowań, które są wprowadzone do obrotu w Polsce.

Opłata produktowa BDO dotyczy m.in. przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek sprzęty elektryczne i elektroniczne, baterie i akumulatory oraz opakowania, samochody, oleje, opony, i smary. Opłatę produktową należy uiścić nawet od 1 wprowadzonego opakowania – w tym zakresie nie zostały przewidziane żadne dolne limity.

Najłatwiejszym sposobem na uniknięcie tego typu opłaty, który jest najczęściej stosowany przez firmy to zawarcie współpracy z organizacją odzysku. Dzięki temu nie musisz się martwić o osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

Kiedy jesteś mikro, średnim czy małym przedsiębiorcą a w minionym roku kalendarzowym wprowadziłeś do obrotu opakowania i produkty, które nie przekroczyły 1000 kg, możesz zostać zwolniony z opłaty produktowej w ramach pomocy de minimis. Warto z niej skorzystać, kiedy wprowadzasz na rynek niewielkie ilości opakowań.

 Opłaty BDO – podsumowanie

Posiadanie własnej firmy to ogromna satysfakcja, ale także duża liczba zadań, które czekają na jej właściciela. Warto pamiętać, że w systemie BDO, który na szczęście jest już coraz mniej tajemniczy dla firm, dokonanie opłaty rejestrowej, czy rocznej jest zaledwie jednym z wielu obowiązków, które ciążą na przedsiębiorcy. Jeśli nie chcesz się tym zajmować samodzielnie, warto poprosić o pomoc specjalistów od BDO, którzy zrobią to za Ciebie.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz