...

Pomoc de minimis, czyli jak uniknąć opłaty produktowej

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Pomoc de minimis, czyli jak uniknąć opłaty produktowej
pomoc denimis

Pomoc de minimis, czyli jak uniknąć opłaty produktowej

Pomoc de minimis można porównać do pewnego rodzaju ulgi podatkowej dla firm. Pozwala ona na uniknięcie dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia opłaty produktowej w systemie BDO. Przedsiębiorcy, którzy wykorzystują opakowania, muszą się niekiedy liczyć z naprawdę wysokimi nakładami pieniężnymi, które muszą przez to ponieść.

De minimis to pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, która jest zwolniona z określonych ograniczeń prawnych. Dowiedz się, jak możesz skorzystać z tego typu wsparcia, aby nieco zaoszczędzić na budżecie firmy.

Opłata produktowa BDO – co to takiego?

Producenci i importerzy produktów muszą ponosić koszty związane z gospodarowaniem odpadami, które generują przy okazji prowadzenia swojej działalności. Zadaniem opłaty produktowej jest pokrywanie kosztów związanych z powstałymi odpadami. Musisz się rozliczyć z każdego kilograma opakowań, a zaniedbanie w tej sprawie może skutkować nałożeniem na Twoją firmę dotkliwej kary administracyjnej. Pamiętaj, że opłatę produktową należy uiścić do 15 marca każdego roku za rok poprzedni

Co to jest pomoc de minimis?

De minimis oznacza nieduże wsparcie publiczne, udzielane w różnych formach, które odpowiadają na potrzeby przedsiębiorców. Innymi słowy, firmy, które osiągają niskie dochody, mogą być zwolnione z podatków i regulacji dotyczących bezpośrednich i pośrednich dotacji otrzymywanych od państwa. Pomoc de minimis pozwala na zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw, co może przyczynić się do ich lepszego rozwoju. 

Jak wygląda pomoc de minimis w opłacie produktowej

Jeśli jesteś mikro, średnim lub małym przedsiębiorcą i w minionym roku kalendarzowym Twoja firma wprowadziła do obrotu opakowania i produkty, które nie przekroczyły 1000 kg, możesz zostać zwolniony z konieczności wniesienia opłaty produktowej w ramach pomocy de minimis. Warto z niej skorzystać, kiedy wprowadzasz na rynek niewielkie ilości opakowań.

Celem opłaty produktowej jest promowanie bardziej przyjaznego dla środowiska sposobu produkcji i konsumpcji, jednak jej wprowadzenie może mieć negatywny wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa. De minimis wychodzi im naprzeciw i pozwala uniknąć dodatkowych kosztów, co niewielkim przedsiębiorcom może ułatwić im konkurowanie z większymi firmami. 

Kryteria i wysokość limitów de minimis uzależnione są sektora gospodarki, a także od produktu i jego wpływu na środowisko. 

Pomoc publiczna a pomoc de minimis – co je różni?

Pomoc publiczna i de minimis to dwa różne rodzaje wsparcia finansowego, które jest udzielane przedsiębiorcom. Czym się różnią?

Pomoc publiczna jest to wsparcie finansowe udzielane przez państwo lub jednostki samorządu terytorialnego w formie subwencji, dotacji, kredytów lub gwarancji. Celem tej pomocy jest wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz rozwiązywanie problemów społecznych i ekonomicznych.

Pomoc de minimis jest to wsparcie finansowe udzielane przez państwo w formie dotacji, kredytów lub gwarancji, które nie przekracza określonej kwoty. Pomoc de minimis ma na celu wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Nie wymaga ona zgłoszenia do Komisji Europejskiej ani uzyskania jej zgody. 

W obu przypadkach przedsiębiorca musi spełnić określone warunki i kryteria, aby uzyskać wsparcie finansowe. 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby ubiegać się o pomoc de minimis w BDO?

Kiedy zsumujesz wszystkie kartony, folie stretch, folie bąbelkowe czy taśmy, które Twoja firma wprowadziła na rynek i określisz, czy nie przekroczyłeś progu 1 tony, możesz zostać zwolniony z opłaty produktowej za opakowania oraz z obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.

Co następnie musisz zrobić jako przedsiębiorca, aby otrzymać pomoc de mnimis?

  • – Za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO złóż sprawozdanie o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstałymi za poprzedni rok. 
  • – Złóż formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
  • – Przedłóż wszystkie oświadczenia o otrzymanej wielkości pomocy de minimis albo oświadczenia o jej nieotrzymaniu w roku, w którym ubiegasz się o pomoc oraz w ciągu 2 lat poprzedzających ten okres. (wynika to z faktu, że limit pomocy de minimis ustalany jest na 3 lata)

Termin złożenia wszystkich dokumentów upływa 15 marca. Pamiętaj, aby znajdował się na nich podpis elektroniczny i dołączone były w formie załącznika do sprawozdania złożonego poprzez system BDO.

Pomoc de minimis – co jeszcze warto wiedzieć?

Aby ubiegać się o przyznanie pomocy de minimis, należy spełnić kilka warunków. Najważniejszym z nich jest dotrzymanie terminu złożenia wniosku, który upływa 15 marca. Ważne jest, aby pilnować tej daty, ponieważ kolejna szansa na otrzymanie pomocy wypadnie dopiero za rok.

Pomoc de minimis nie jest przychodem, więc nie trzeba jej uwzględniać w rocznym zeznaniu podatkowym oraz rozliczać się z niej z urzędem skarbowym. Zdecydowanie warto z niej skorzystać, aby nie ponosić opłaty produktowej. 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.