Wprowadzasz na rynek opakowania? Sprawdź, co musisz wiedzieć

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Wprowadzasz na rynek opakowania? Sprawdź, co musisz wiedzieć

Wprowadzasz na rynek opakowania? Sprawdź, co musisz wiedzieć

Kiedy wprowadzasz na rynek opakowania, warto przyjrzeć się, w którym kierunku zmierza branża. Musisz w końcu nadążyć za klientami, którzy coraz częściej wybierają opakowania wielorazowe lub nadające się do recyklingu. Jednak niewątpliwie jakość produktu i utrzymanie zadowolenia nabywców powinny pozostać na tym samym poziomie.

Dowiedz się, na co zwrócić uwagę, kiedy wprowadzasz na rynek opakowania i jakie obowiązki ciążą na Tobie, kiedy na co dzień zajmujesz się właśnie opakowaniami.

Wprowadzający na rynek opakowania – czyli kto?

Wprowadzający opakowania to przedsiębiorca, który wprowadza na rynek puste opakowania. Wytwarza je, importuje lub dokonuje wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań oraz ich dostawy.

Wprowadzanie opakowań na rynek to inaczej produkcja lub sprowadzenie z zagranicy pustych opakowań. Dotyczy to zarówno producentów opakowań (kartonów, woreczków foliowych, palet itd.), jak i tych, którzy sprowadzili puste opakowania z zagranicy (niezależnie czy z terenu UE, czy spoza UE).

Pamiętaj, że istnieje różnica między wprowadzającym opakowania a wprowadzającym produkty w opakowaniach. Drugi podmiot będzie miał nieco inne obowiązki.

Opakowanie w opakowaniu

Zastanawiasz się, co z bardzo częstą sytuacją, w której jako producent opakowań (np. kartonów) sprzedajesz gotową partię i do wysyłki owijasz ją folią stretch lub pakujesz w inne opakowania? W tym przypadku wprowadzasz na rynek nie tylko opakowania (czyli kartony), ale także produkty w opakowaniach (folia stretch, którą owinięto kartony).

Wówczas, jesteś nie tylko podmiotem, który wprowadza na rynek opakowania, ale także tym, który wprowadza produkty w opakowaniach. Właśnie za te opakowania będziesz już musiał uiścić opłatę produktową.

Wprowadzasz na rynek opakowania? Sprawdź co czeka Cię w BDO

Rejestr BDO, czyli Baza Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami do niedawna kojarzony był głównie z podmiotami wytwarzającymi lub odbierającymi odpady. Jednak jest to pierwsze miejsce, do którego powinieneś się skierować, kiedy jesteś wprowadzającym opakowania.

Pamiętaj, że każdy przedsiębiorca wprowadzający opakowania lub produkty w opakowaniach do obrotu w kraju ma obowiązek zarejestrować się w BDO i uzyskać numer BDO dla swojej firmy. Rejestracja w bazie BDO jest odpłatna i wynosi 100 zł dla mikroprzedsiębiorcy oraz 300 zł dla pozostałych przedsiębiorców – i co roku należy tą opłatę odnawiać (do końca lutego za dany rok).

Następnie jesteś zobowiązany do złożenia sprawozdania o produktach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami do 15 marca każdego roku za rok poprzedni.

Sprawozdanie roczne o masach pustych opakowań, które wprowadziłeś do obrotu na rynku krajowym, powinieneś złożyć za pośrednictwem platformy BDO. Jeśli sprawozdanie BDO wyda Ci się zbyt skomplikowane, pamiętaj, nie musisz go składać  samodzielnie – możesz powierzyć to zadanie specjalistom od BDO.

Nie rozliczasz wprowadzonych opakowań? Zapłacisz karę

Firmy, które nie posiadają wymaganego wpisu do rejestru BDO, nie prowadzą ewidencji opakowań lub nie składają terminowo sprawozdań dotyczących wprowadzonych opakowań, narażają się na nałożenie sankcji finansowych, które potrafią być bardzo wysokie.

Pamiętaj, że nieznajomość prawa nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania, dlatego zdecydowanie lepiej jest unikać niepotrzebnych wydatków.

Wprowadzasz opakowania? To także Twoje obowiązki

Zgodnie z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, jako wprowadzający opakowania, powinieneś ograniczać ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko substancji stosowanych do wytwarzania opakowań oraz wytwarzanych odpadów opakowaniowych.

Twoje opakowania nie powinny zawierać szkodliwych substancji w ilościach, które stwarzałyby zagrożenie dla produktów, środowiska, czy ludzi. Objętość i masa opakowań powinny być ograniczone do niezbędnego minimum wymaganego do spełnienia funkcji opakowania, aby zmniejszyć ich ilość i negatywne oddziaływanie na środowisko.

Wprowadzający opakowania – co można zrobić lepiej?

Dla Twoich nabywców rodzaj opakowania i jego przydatności do recyklingu będzie miał znaczenie szczególnie w późniejszych kosztach jego rozliczenia. Najdroższe opłaty dotyczą opakowań wielomateriałowych oraz tych wykonanych z tworzyw sztucznych. Niższe stawki pobierane są od opakowań z papieru, tektury czy metali.

Pamiętaj, że Twoi klienci coraz bardziej świadomie wybierają też opakowania dla swoich produktów, czy te przeznaczone do wysyłek pod względem ich wpływu na środowisko naturalne.

Oferując opakowania przyjazne środowisku, pokazujesz na zewnątrz, że realnie troszczysz się o naturę. Przyjęcie strategii opakowań zwrotnych, które można bez żadnego uszczerbku użyć ponownie, lub opakowań z podwójną taśmą klejącą sprzyjających ich ponownemu wykorzystaniu, powinno stać się integralną częścią Twojej oferty.

Dzięki temu nie tylko spełniasz oczekiwania swoich klientów, ale także podejmujesz odpowiedzialność za redukcję odpadów i ochronę środowiska. Budowanie reputacji jako producenta, który działa z myślą o zrównoważonym rozwoju, przyniesie Ci korzyści teraz, jak i w przyszłości.

 

 

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz