...

Organizacja odzysku opakowań – czym się zajmuje i jak ją wybrać?

  • Home
  • Blog
  • Porady
  • Organizacja odzysku opakowań – czym się zajmuje i jak ją wybrać?

Organizacja odzysku opakowań – czym się zajmuje i jak ją wybrać?

Zanim produkty, które wytwarza Twoja firma, trafią na rynek, niezbędne jest ich odpowiednie zapakowanie. Mogą to być szklane słoiki, tekturowe pudełka lub opakowania z tworzyw sztucznych. Wszystkie mają wspólny cel – chronić produkt przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Odpady, które generuje Twoja firma, mogą stanowić świetne źródło surowca, z którego powstaną nowe przedmioty. W związku z tym odzysk opakowań, a także inne obowiązki, wynikające z  wprowadzenia na rynek opon, olei, smarów, baterii i akumulatorów, czy sprzętu elektrycznego i elektronicznego, są prawnie nałożone na wielu producentów oraz dostawców z uwagi na dbałość o środowisko naturalne.

Jako przedsiębiorca masz dwa wyjścia. Możesz sobie radzić samodzielnie w temacie recyklingu tych odpadów lub zlecić to zadanie instytucji, jaką jest organizacja odzysku opakowań. Sprawdź, czy warto rozpocząć współpracę z taką organizacją i jak ją wybrać.

 

Czym jest organizacja odzysku?

Organizacja odzysku opakowań to podmiot, który na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem przejmuje obowiązki dotyczące odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych od:

  • producentów produktów w opakowaniach,
  • importerów produktów w opakowaniach,
  • firm, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabycia produktu opakowaniach.

Zawarta umowa może dotyczyć jednego lub kilku rodzajów opakowań, które podmiot wprowadzający produkty na polski rynek dostarczył w danym roku kalendarzowym.

Jednak to nie wszystko. Organizacja odzysku może także przejąć obowiązki od przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek:

  • baterie i akumulatory,
  • sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
  • opony, oleje, smary lub opakowania wielomateriałowe.

 

Organizacja odzysku – jak wybrać mądrze?

Przed podpisaniem umowy z organizacją odzysku opakowań należy zwrócić uwagę:

– na cenę, którą oferuje organizacja za odzysk opakowań lub inne czynności, które dla ciebie wykona,

– czy oferuje ona dodatkowe działania lub usługi (np. szkolenia lub pomoc w prowadzeniu dokumentacji),

– czy udostępnia materiały edukacyjne? (zawsze warto być na bieżąco z aktualnymi przepisami, nawet jeśli cedujesz swoje obowiązki na organizację odzysku),

– czy posiada list polecający z Urzędu Marszałkowskiego?,

– jakie ma opinie wśród obecnych klientów?

 

Koniecznie zweryfikuj także treść umowy i upewnij się, że jej zapisy potwierdzają, że organizacja odzysku zrealizuje ustawowe obowiązki, które na Tobie ciążą. Po podpisaniu umowy nastąpi przeniesienie odpowiedzialności za działania związane z odzyskiem i recyklingiem odpadów na wybraną organizację odzysku.

Dla własnej wygody możesz znaleźć organizację odzysku, która zapewni Ci możliwość wygenerowania umowy on-line na swojej stronie internetowej. To duże ułatwienie dla każdego przedsiębiorcy.

 

Organizacja odzysku opakowań BDO – czy warto z nią współpracować?

Pamiętaj, że zanim zdecydujesz się na podpisanie umowy z organizacją odzysku, cała odpowiedzialność spoczywa na Tobie jako przedsiębiorcy:

– musisz wyliczyć i zapłacić należną, przeważnie wysoką opłatę produktową,

– złożyć roczne odpowiednie sprawozdanie oraz wyliczyć opłatę na Publiczne Kampanie Edukacyjne,

– powinieneś liczyć się z koniecznością korygowania danych i zapłacenia ewentualnych kar, jeśli pomylisz się lub nie dopilnujesz terminów,

– kiedy wprowadzasz na rynek baterie lub akumulatory musisz zorganizować i sfinansować zbieranie, przetwarzanie, recykling i unieszkodliwianie zużytych baterii oraz zużytych akumulatorów, a także właściwie nimi gospodarować,

– musisz zorganizować i sfinansować selektywną zbiórkę zużytych opon, kiedy wprowadzasz je na rynek,

– powinieneś zapewnić odzysk i recykling odpadów poużytkowych na poziomach wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

 

Wszystko to wiąże się z koniecznością znajomości ustaw, pilnowaniem zmian i nowelizacji oraz samodzielną przeprawą z dokumentacją.

 

Zalety współpracy z organizacją odzysku opakowań

Współpraca przedsiębiorstwa z organizacją odzysku przynosi liczne korzyści i z całą pewnością zaoszczędza sporo czasu oraz niepotrzebnych nerwów.

Przede wszystkim Twoja firma może zlecić organizacji spełnienie wymaganego przez przepisy poziomu odzysku i recyklingu odpadów w swoim imieniu. Jest to znaczące ułatwienie zwłaszcza w przypadku, gdy jako przedsiębiorca nie masz możliwości samodzielnego dostarczenia wystarczającej ilości odpadów do przetworzenia i uzyskania potwierdzenia ich odzysku, w tym recyklingu.

W przypadku nieosiągnięcia poziomu odpadów to organizacja odzysku opakowań będzie zobowiązana do obliczenia i opłacenia tzw. opłaty produktowej (nazywanej również opłatą odpadową) na rzecz odpowiedniego Urzędu Marszałkowskiego, zgodnie z miejscem prowadzenia działalności.

Dodatkowo możesz przekazać organizacji odzysku opakowań nie tylko obowiązki związane z recyklingiem, ale także odpowiedzialność za składanie rocznych sprawozdań i prowadzenie publicznych kampanii edukacyjnych. Są one obowiązkowe i mają na celu podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Dlatego zdecydowanie bezpieczniej, wygodniej i taniej jest scedować te czynności na wyspecjalizowaną organizację odzysku opakowań, która odciąży Twój biznes i zagwarantuje zgodność z przepisami.

 

Opłata produktowa – kiedy da się jej uniknąć, nie podpisując umowy z organizacją odzysku

Celem opłaty produktowej jest zachęcenie producentów, importerów, dystrybutorów i sprzedawców do znalezienia sposobów na redukcję ilości opakowań, które są wprowadzane na rynek oraz redukcję i recykling innych odpadów poużytkowych.

Nie będziesz musiał uiszczać opłaty produktowej, kiedy Twoje przedsiębiorstwo jest mikro, małe lub średnie, a w poprzednim roku kalendarzowym wprowadziło do obrotu opakowania i produkty, których łączna masa nie przekroczyła 1000 kg. Wówczas możesz skorzystać z pomocy de minimis, która daje Ci możliwość zwolnienia z opłaty produktowej Jest to szczególnie korzystne dla firm wprowadzających na rynek niewielkie ilości opakowań.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.