Jak ograniczyć ilość odpadów w firmie?

jak ograniczyć odpady w firmie?

Jak ograniczyć ilość odpadów w firmie?

Jeśli masz firmę generującą na co dzień masę odpadów, warto wprowadzić zmiany, które pozwolą zminimalizować, choć w pewnym stopniu ich ilość. Oprócz stosunkowo niewielkiego wysiłku, takie rozwiązanie to same pozytywy zarówno dla budżetu firmy, jak i dla środowiska. Sprawdź, co możesz zrobić, zaczynając od swojej firmy w myśl zasady: “Myśl globalnie, działaj lokalnie”, aby odpady nie stanowiły głównego problemu w Twojej firmie.

Odpady w firmie i ich prawidłowe gospodarowanie

Kiedy jesteś przedsiębiorcą z własną działalnością wytwarzającą odpady, Twoim zadaniem jest prowadzenie ewidencji odpadów i klasyfikowanie ich we właściwy sposób. Co roku do 15 marca musisz składać do marszałka województwa sprawozdanie o odpadach w swojej firmie za poprzedni rok kalendarzowy.

Jeśli Twoja firma generuje odpady niebezpieczne w ilości większej niż 100 kg i inne, które rocznie przekraczają łącznie 5 ton, jesteś zobowiązany do wypełniania karty ewidencji i karty przekazania dla każdego rodzaju odpadów. Natomiast, kiedy wytwarzasz nieco mniej odpadów, tzn. poniżej 100 kg odpadów niebezpiecznych i innych poniżej 5000 kg, obowiązuje Cię wówczas ewidencja uproszczona i wypełniasz jedynie kartę przekazania odpadu. Pamiętaj jednak, żeby w pierwszej kolejności zadbać o wpis do rejestru BDO.

Warto też wiedzieć, że niektóre kody odpadów są całkowicie zwolnienie z ewidencji uproszczonej i pełnej, nawet kiedy przewyższają wskazane wartości. Mówi o tym konkretne rozporządzenie ministra klimatu.

Celem gospodarki odpadami jest doprowadzanie do takiej sytuacji, by jak najmniej odpadów było składowanych, a jak najwięcej mogło być przetworzonych lub poddanych wtórnemu wykorzystaniu.

Sposoby na świadome zarządzanie odpadami w firmie

Niekiedy jest tak, że w Twojej firmie wytwarza się dużą ilość odpadów, co po prostu wynika z rodzaju działalności i nie masz możliwości ich ograniczenia, zawsze jest coś, co możesz ulepszyć, przyczyniając się do ochrony środowiska. Dowiedz się, co możesz zrobić.

Przekazuj wiedzę załodze, podsuwaj nowe rozwiązania

Być może w Twojej firmie można zmniejszyć ilość generowanych odpadów – w tym także komunalnych. Zadbaj o ciekawe szkolenia dla swoich pracowników, uświadamiaj i wspólnie wdrażajcie nowe nawyki – niech dotyczą każdego, począwszy od pracowników spędzających czas w biurze, kończąc na tych, którzy wykonują fizyczną pracę.

Nowoczesne zgniatarki odpadów

Belownice, czyli inaczej prasy do odpadów pozwalają znacząco zmniejszyć przestrzeń, którą potrzebujesz przeznaczyć na codzienne magazynowanie śmieci. Ponadto pomagają one zauważalnie zminimalizować koszty związane z wywozem śmieci i są łatwiejsze w transporcie.

Segregacja odpadów

Odpowiednio sortowane śmieci mogą znacząco wpłynąć na wyższy wskaźnik recyklingu. Zadbaj o specjalnie oznakowane pojemniki, aby segregacja przebiegała wśród pracowników w naturalny i łatwy sposób. Pamiętaj, że odpady, które nie są zmieszane, są także tańsze w odbiorze przez firmy zajmujące się ich wywozem.

odpady w firmie

Nowoczesne procesy technologiczne

Nowe maszyny potrafią generować znacznie mniejsze ilości odpadów. Dlatego warto być na bieżąco z nowinkami technologicznymi, aby móc wprowadzić je do swojej firmy. Podpatruj inne firmy, które zajmują się podobnymi rzeczami i czerp od nich to, co mógłbyś wykorzystać u siebie i byłoby z korzyścią dla ekologii.

Zrób coś dla innych

Podchodząc na poważnie do recyklingu, nie zapominaj, że przy okazji możesz także pomóc innym. Tak niewiele będzie Cię kosztowało ustawienie w firmie pojemnika, do którego załoga będzie mogła wrzucać plastikowe nakrętki. Zbieranie nakrętek ma na celu pokrycie kosztów związanych z pomocą potrzebującym. Cele są różne, ale wszystkie zawsze bardzo szczytne. Pomoc potrzebującym to także dobry PR dla Twojej firmy.

Racjonalna gospodarka odpadami

Zarządzanie odpadami we właściwy sposób to ważny krok mający wpływ na strategię rozwoju firmy. Dziś coraz więcej konsumentów zwraca też uwagę na to, w jaki sposób przedsiębiorstwa wytwarzają produkty, które chcą kupić.

Coraz więcej mówi się o tym, jak przemysł oddziałuje na ekologię i co można zrobić, aby nieco zatrzymać jego negatywny wpływ. Dlatego każde działanie, które będzie miało na celu ochronę środowiska, będzie pozytywnie odbierane na zewnątrz zarówno przez Twoich partnerów biznesowych, jak i klientów.

Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.

Napisz komentarz