Szkolenie BDO

Zdobądź niezbędną i praktyczną wiedzę z zakresu obsługi oraz zarządzania systemem Bazy Danych Odpadowych.

Szkolenie BDO online, czyli praktyczne przygotowanie do ewidencji w zakresie wytwarzania odpadów

Przedsiębiorcy prowadzący działalność biznesową, którzy wprowadzają na rynek produkty w opakowaniach lub odpady, powinni sprawdzić, czy mają obowiązek wpisu w Rejestrze BDO. Jak zyskać wiedzę na temat sprawozdawczości w tym zakresie? Jednym ze sposobów na osiągnięcie tego celu jest profesjonalne, zewnętrzne BDO szkolenie. Kurs w tym zakresie może być realną wartością dla firmy.

Rejestr BDO. Co to właściwie jest?

Określenie “rejestr BDO” to termin oznaczający bazę danych (rejestr) podmiotów wprowadzających “produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami“. Rejestr ten jest prowadzony przez marszałka województwa i obejmuje między innymi podmioty wytwarzające w toku swojej codziennej działalności operacyjnej:

  • – opony,
  • – oleje smarowe,
  • – baterie,
  • – sprzęt elektryczny,
  • – opakowania (papierowe, plastikowe itp.).

Co ważne, obowiązek ten dotyczy również firm, które sprowadzają do Polski produkty w opakowaniach (import spoza Unii Europejskiej lub wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów).

Zdobądź wiedzę z zakresu BDO dzięki specjalistycznemu szkoleniu

Szkolenie BDO w tym zakresie obejmuje między innymi następujące zagadnienia:

  • – kryteria, które obligują przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą do prowadzenia ewidencji w systemie BDO. Jest to bardzo ważne, ponieważ przed rozpoczęciem działań w zakresie BDO trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie: czy w firmie prowadzenie rejestru BDO jest obowiązkowe?
  • – poprawne wystawianie kart przekazania odpadów, prowadzenie ewidencji odpadów oraz przygotowywanie tzw. sprawozdań odpadowych w rejestrze BDO,
  • – poprawne prowadzenie ewidencji opakowań, wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy też baterii i akumulatorów  oraz przygotowywanie tzw. sprawozdań o produktach opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami w rejestrze BDO,
  • – sankcje, które przewidują przepisy prawne w związku z nieodpowiednim wywiązywaniem się z obowiązków w zakresie ewidencji BDO bądź brakiem takiego działania.

Atutem szkoleń w tym zakresie jest oparcie się na kwestiach praktycznych oraz zgodność z obecnie obowiązującymi przepisami. Dzięki temu kursanci są w stanie wywiązywać się z obowiązku sprawozdawczego w sposób, który pozwoli im na uniknięcie kar podczas kontroli BDO.

Dla kogo przeznaczone są BDO szkolenia?

Skorzystanie z zewnętrznego szkolenia w zakresie BDO to dobry pomysł, który może przynieść wartość dodaną całej organizacji. Jest to istotne, ponieważ obowiązek prowadzenia rejestru odpadów BDO w działalności gospodarczej dotyczy tak różnych firm jak na przykład: firmy z branży motoryzacyjnej, przedsiębiorstwa produkcyjne, hurtownie (np. w zakresie materiałów biurowych), sklepy stacjonarne oraz internetowe.

Ze szkolenia BDO powinni skorzystać między innymi specjaliści zajmujący się obsługą prawną w przedsiębiorstwie, a także specjaliści ds. księgowości i administracji czy pracownicy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Nic nie stoi na przeszkodzie, by w zajęciach wziął udział także drobny przedsiębiorca, który prowadzi niewielką działalność gospodarczą i w związku z tym samodzielnie zajmuje się prowadzeniem rozliczeń z organami państwowymi.

Szkolenia BDO online

W naszej ofercie dostępne są BDO szkolenia online. Taka forma prowadzenia zajęć cieszy się coraz większym zainteresowaniem (nie tylko w odniesieniu do rejestru BDO). Skąd wynika popularność tego rozwiązania? Odpowiedź na to pytanie jest prosta: szkolenie w formie zdalnej to po prostu czasu i pieniędzy. Tryb online sprawia, że pracownik nie musi dojeżdżać do oddalonego ośrodka edukacyjnego, by wziąć udział w zajęciach edukacyjnych. Wręcz przeciwnie: edukacja może odbywać się w siedzibie firmy pracodawcy: wystarczy jedynie dobre połączenie internetowe, które zapewni dostęp do platformy edukacyjnej online.

Naucz się obsługi systemu BDO oraz zdobądź niezbędną wiedzę do poprawnego tworzenia wniosku i składania sprawozdań

Rozpocznij szkolenie BDO prowadzone przez
doświadczonych specjalistów

Nasze szkolenie prowadzone jest przez doświadczonych specjalistów. zgodnie z najnowszymi przepisami dotyczącymi BDO. 

note icon
Masz pytania? Zadzwoń: +48 788 873 070

Ostatnio na blogu

Zobacz więcej wpisów na naszym blogu
Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, a jego celem jest poszerzanie świadomości przedsiębiorców w zakresie obowiązków związanych z Bazą Danych o Produktach i Opakowaniach oraz Gospodarce Odpadami (BDO). Treść artykułu nie stanowi wykładni prawa i nie może być traktowana jako zamiennik porady prawnej.